nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
2020-04-17
2020-04-30
1
Jogszabály

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § (1) bekezdésétől eltérően az 1. melléklet szerinti mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli vízhasználó a Vgtv. 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet idejére esedékes vízkészletjárulékot az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség nyolcvan százalékát azért nem éri el, mert a veszélyhelyzet miatt a vízhasználó a vízhasználattal járó tevékenységét szüneteltette vagy jelentős mértékben csökkentette.

(3) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti mentességet a negyedéves és az éves bevallás, a (2) bekezdés szerinti kedvezményt a tárgyévre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mentesség nem érinti a vízhasználatra vonatkozó, a Vgtv. 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §1

1. melléklet a 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez

A vízkészletjárulék fizetése alóli mentességgel érintett mezőgazdasági tevékenységek

1.    A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerinti gazdálkodó szervezetek által végzett mezőgazdasági tevékenységek

a)    01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

aa)    011 Nem évelő növény termesztése

aaa)    0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

aab)    0112 Rizstermesztés

aac)    0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

aad)    0114 Cukornádtermesztés

aae)    0115 Dohánytermesztés

aaf)    0116 Rostnövénytermesztés

aag)    0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

ab)    012 Évelő növény termesztése

aba)    0121 Szőlőtermesztés

abb)    0122 Trópusi gyümölcs termesztése

abc)    0123 Citrusféle termesztése

abd)    0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése

abe)    0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

abf)    0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

abg)    0127 Italgyártási növény termesztése

abh)    0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

abi)    0129 Egyéb évelő növény termesztése

ac)    013 Növényi szaporítóanyag termesztése

aca)    0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

ad)    014 Állattenyésztés

ada)    0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

adb)    0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

adc)    0143 Ló, lóféle tenyésztése

add)    0144 Teve, teveféle tenyésztése

ade)    0145 Juh, kecske tenyésztése

adf)    0146 Sertéstenyésztés

adg)    0147 Baromfitenyésztés

adh)    0149 Egyéb állat tenyésztése

ae)    015 Vegyes gazdálkodás

aea)    0150 Vegyes gazdálkodás

af)    016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

afa)    0161 Növénytermesztési szolgáltatás

afb)    0162 Állattenyésztési szolgáltatás

afc)    0163 Betakarítást követő szolgáltatás

afd)    0164 Vetési célú magfeldolgozás

ag)    017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

aga)    0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

b)    02 Erdőgazdálkodás

ba)    021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

baa)    0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

c)    03 Halászat, halgazdálkodás

ca)    031 Halászat

caa)    0312 Édesvízi halászat

cb)    032 Halgazdálkodás

cba)    0322 Édesvízihal-gazdálkodás

2.    Az 1. pontban meghatározott TEÁOR 08 szakágazatoknak megfelelő Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerinti mezőgazdasági tevékenységek.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!