nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
2020-04-18
2020-05-01
1
Jogszabály

130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti Pénzügyi Békéltető Testület – amennyiben a kérelmező ahhoz hozzájárul – írásban folytatja le az eljárást.

(2) Ha a kérelmező az eljárás írásban történő lefolytatásához nem járul hozzá, ügyében az eljárás a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy – amennyiben az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges – a veszélyhelyzet megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számítható be.

(3) Az írásban folyó eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §1

4. § Az 1. §-ban foglaltakat az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!