nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről
2020-04-23
2020-05-19
2
Jogszabály

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

1. A Kormány

1.1. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 1. melléklet szerinti – közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 7 161 600 000 forint biztosításával;

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházások előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.3. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó, a villamos energia átviteli és elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 22 500 000 000 forint biztosításával;

1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. évben

a) a villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 4 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára,

b) a villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 6 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2021. évben szükséges 12 500 000 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1.6. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében a gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 415 000 000 forint biztosításával;

1.7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1.5. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 415 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1.8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1.4. alpont a) pontja szerinti elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok és az 1.6. alpont szerinti gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladat megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jegyzett tőkéjének – az 1.4. alpont b) pontja és az 1.5. alpont szerinti összegű – megemelése útján gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi kölcsön formájában történő finanszírozásáról a villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.10. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 2. melléklet szerinti – víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 11 984 389 200 forint biztosításával;

1.11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az 1.10. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára

a) a 2020. évben 1 021 910 700 forint forrás biztosításáról,

b) a 2021. évben összesen 10 962 478 500 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) pont vonatkozásában azonnal a b) pont vonatkozásában a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

1.12. egyetért azzal, hogy az 1.10. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: DMRV Zrt.);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján intézkedjen a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba kerülése és a DMRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a beruházás befejezését követően azonnal

2.1

3.2

1. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok

Sorszám

Projekt

1.

Az M2-es autóút 26+692 km szelvényben új félcsomópont megvalósítása [új gödi csomópont]

2.

Új felüljáró építése az M2-es autóút felett [új felüljáró]

3.

Az M2-es autóút meglévő gödi csomópontja és az iparterület közötti közvetlen útkapcsolat kialakítása [északi út]

4.a

Új közúti kapcsolat létesítése az új gödi csomópont és Göd város településközpontja között, kerékpáros kapcsolatok kialakításával [déli út]

4.b

A déli út és a 2113. jelű összekötő út között új útkapcsolat kialakítása [második feltáró út]

4.c

A déli út és az iparterület közötti útkapcsolat kialakítása [nyugati út]

2. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz

Víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok

Sorszám

Projekt

1.

1051 m3/nap mennyiségű ivóvíz Fővárosi Vízművektől történő átvételéhez szükséges infrastruktúra kiépítése

2.

Vác Déli-Forte vízbázis területén létrehozandó vízkivételi mű és egy Ultraszűrő rendszert tartalmazó vízkezelő technológia kialakítása

3.

Vác Déli-Forte vízbázis és a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület közötti D 600-as ipari vízvezeték építése

4.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési területen keletkező ipari szennyvizek teljes körű tisztítása

5.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület és a váci szennyvíztelep közötti D 500-as ipari szennyvízvezeték építése

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!