nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2020-05-09
2020-05-10
3
Jogszabály

185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése alapján, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)–(2)2

(3)3

2. §4

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, valamint a 2. § az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

4. §5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!