nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2020-05-09
2020-05-21
2
Jogszabály

188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A fogvatartott személyek arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, valamint DNS-profilja nyilvántartásba vétel céljából történő rögzítésének, levételének, illetve a mintavétel eltérő szabályai

1. § (1) Ha az arcképmás rögzítésének a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Bnytv.) meghatározott feltételei fennállnak, a büntetőeljárás alá vont személy arcképmásának rögzítéséről a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásába történő felvétele érdekében a nyomozó hatóság a fogvatartásban lévő terhelt esetében a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat. Ebben az esetben az eljáró nyomozó hatóság a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére bocsátja az arcképmás kísérő adatlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az arcképmást a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet nyolc napon belül küldi meg a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(3) Ha az ujj- és tenyérnyomatvétel, illetve DNS-mintavétel Bnytv.-ben meghatározott feltételei fennállnak, a büntetőeljárás alá vont személyek

a) ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásába felvételre kerülő ujj- és tenyérnyomat, illetve

b) DNS-profiljainak nyilvántartásába felvételre kerülő szájnyálkahártya-törlet

felvételéről a nyomozó hatóság a fogvatartásban lévő terhelt esetében a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt tagja útján is gondoskodhat. Ebben az esetben az eljáró nyomozó hatóság a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére bocsátja az ujjnyomat-lapot, a tenyérnyomat-lapot, valamint DNS-mintavételi egységcsomagot.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mintát, valamint a mintavételhez kapcsolódó belső azonosító kódot az ujj- és tenyérnyomatvételt, illetve a DNS-mintavételt végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet nyolc napon belül küldi meg a szakértői nyilvántartó szerv részére.

(5) Ha az ügyészség végzi a nyomozást, az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben az arcképmás kísérő adatlapot, az ujjnyomat-lapot, a tenyérnyomat-lapot, valamint a DNS-mintavételi egységcsomagot az eljáró ügyészség bocsátja a fogvatartást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet rendelkezésére.

2. A járványügyi intézkedéssel érintett személyek adatainak átadása a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet számára

2. § A rendőrség járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásából adatot igényelhet

a) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság a büntetőeljárás lefolytatása céljából, valamint

b) a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet a járványügyi védekezés, a hatósági házi karantén, a kijelölt karantén, valamint a járványügyi megfigyelés, zárlat vagy elkülönítés fennállásának ellenőrzése céljából.

3. A minősített adatot kezelő nyilvántartó és a kezelőpont működésének eltérő szabályai

3. § A minősített adatot kezelő szervekhez érkező vagy ott keletkező minősített adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó nyilvántartó és kezelőpont működtetéséhez egy fő titkos ügykezelő kinevezése, illetve foglalkoztatása is elégséges.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló
74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. §1

5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

14. §11

15. §12

16. §13

17. §14

5. A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. §15

19. §16

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

21. §17

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!