nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2020. (V. 8.) BVOP utasítás
a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendjéről
2020-05-10
2020-10-31
2
Jogszabály

13/2020. (V. 8.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, illetve ellenőrzésének illetékességi rendjére vonatkozóan a következő utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és az érintett büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek), valamint azok személyi állományára terjed ki.

2. A polgári egészségügyi intézményben (a továbbiakban: külkórház) elhelyezett fogvatartottak őrzését, illetve ellenőrzését az a bv. szerv végzi, amelyben a fogvatartott a kihelyezés időpontjában tartózkodik.

3. Azonos megye területén lévő bv. szervek közül a kihelyezett fogvatartott őrzését vagy ellenőrzését annak a bv. szervnek kell ellátnia, amelyikhez a külkórház a legközelebb található. A fogvatartott átadás-átvétel időpontjáig történő őrzését az a bv. szerv köteles ellátni, amelyik a fogvatartottat a külkórházba szállította.

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

4. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (a továbbiakban: Központi Kórház), a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB), a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vagy a Váci Fegyház és Börtön nyilvántartásában szerepelő fogvatartott Budapest területén történő külkórházi kihelyezése esetén az őrzést vagy az ellenőrzést az érintett bv. szerv látja el.

5. A Központi Kórházban megőrzésen lévő – de nem a 4. pontban meghatározott bv. szervek nyilvántartásában szereplő – fogvatartottak Budapest területén történő külkórházi kihelyezése esetén az őrzési feladatok maradéktalan megvalósulása érdekében a Központi Kórház, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a BFB, valamint a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köteles kötni a részletszabályok vonatkozásában.

6. Amennyiben más bv. szerv nyilvántartásában lévő fogvatartott budapesti külkórházba történő továbbirányításáról befogadási eljárás lefolytatása nélkül dönt a Központi Kórház, vagy a fogvatartott szállítása – a Központi Kórházat haladéktalan értesítése mellett – közvetlenül a kijelölt budapesti külkórházba történik, akkor az őrzés vagy ellenőrzés megszervezése tekintetében a megállapodás vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni, és a fogvatartott átvételét az 1. melléklet szerinti dokumentum kitöltése mellett, a betegfelvételtől számított 4 órán belül végre kell hajtani.

7. A fogvatartott Budapest területén kívüli – más bv. szerv illetékességi területén lévő – külkórházi kihelyezése során az őrzést, illetve ellenőrzést a legközelebbi bv. intézetnek kell átvennie. Az őrzés vagy ellenőrzés átadásának szükségességéről a fogvatartott szállítását végző bv. intézet a kórházi felvételt követően értesíti a külkórház elhelyezkedése szerint illetékes bv. intézetet. Az átadás-átvételnek a 6. pontban meghatározott módon kell megtörténnie.

8. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban: IMEI) elhelyezett betegek, valamint a beutalt női fogvatartottak külkórházi kihelyezése során történő őrzését és ellenőrzését Budapesten az IMEI látja el. Az IMEI-be utalt férfi fogvatartott Budapest területén történő külkórházi őrzését a BFB, az ellenőrzését az IMEI hajtja végre.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10.1

1. melléklet a 13/2020. (V. 8.) BVOP utasításhoz

________________________________

bv. szerv megnevezése

ÁTADÁS–ÁTVÉTELI NYILVÁNTARTÁS

Büntetés-végrehajtási szervek között

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottról

A(z) _____________________________________________________________ (bv. szerv) vezetője megbízása alapján

____________________________________________________ (név) ____________________________ (rendfokozat)

_______________________________________ (beosztás) ________________________ (szolgálati igazolvány száma)

adja át.

A(z) _____________________________________________________________ (bv. szerv) vezetője megbízása alapján

____________________________________________________ (név) ____________________________ (rendfokozat)

_______________________________________ (beosztás) _________________________ (szolgálati igazolványszáma)

vegye át.

__________________________________________________________________________ egészségügyi intézményben

(osztály, kórterem) elhelyezett, alább megnevezett fogvatartottat.

Fogvatartott neve:

___________________________________________________________________________

Születési helye, ideje:

___________________________________________________________________________

Anyja neve:

___________________________________________________________________________

Lakcíme:

___________________________________________________________________________

Bűncselekménye:

___________________________________________________________________________

Fokozata:

___________________________________________________________________________

Biztonsági kockázati

besorolása:

___________________________________________________________________________

Feltételesen szabadul:

___________év_________________ hó________________ nap

Kitöltve szabadul:

___________év_________________ hó________________ nap

Kapcsolattartása:

______________________________________________________ / *Külön lapon mellékelve

Többletinformáció:

______________________________________________________ / *Külön lapon mellékelve

_________________    20___ _____________hó ____________nap

__________________________________

Átvevő bv. szerv illetékes vezetője

Átadás-átvétel időpontja: _______év____________hó___________nap__________ perc

__________________________________    __________________________________

Átadó aláírása    Átvevő aláírása

_____________________

A *-gal jelölt szövegrésznél a megfelelő rész aláhúzandó.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!