nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről
2020-05-17
2020-05-30
1
Jogszabály

213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható.

(2) A vendéglátó üzletben – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a belső levegőkeringetésű berendezés (a továbbiakban: berendezés) használata tilos.

(3) A (2) bekezdés szerinti tilalom nem terjed ki

a) azokra a helyiségre, amelyekben a berendezés használata az ott tárolt nyersanyagok állagának a megóvása, vagy az ott működtetett eszközök zavartalan működtetése miatt elengedhetetlenül szükséges, valamint

b) az UV-sterilizáló technológiával ellátott berendezésre.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!