nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat
az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról
2020-05-17
infinity
2
Jogszabály

1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról

1. A Kormány – figyelemmel arra, hogy az emberi élet, az élő és élettelen környezet minőségét alapvetően meghatározza a levegő állapota; az emberi egészség és a környezet egészének védelme érdekében fontos célkitűzés a szennyező anyagok kibocsátásának folyamatos csökkentése, a környezeti levegő minőségének javítása, és ahol az még nem szennyezett, tisztaságának megőrzése – elfogadja az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot (a továbbiakban: OLP).

2. A Kormány az OLP-ben meghatározott intézkedések megvalósulása, végrehajtása és anyagi fedezetének biztosítása érdekében

a) felhívja az agrárminisztert, hogy az OLP-t a Kormány honlapján tegye közzé;

Felelős: agrárminiszter

Határidő: azonnal

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az agrárminisztert, hogy gondoskodjanak az OLP-ben szereplő, feladatkörükbe tartozó intézkedések ütemezett megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: folyamatos

c) felhívja az agrárminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az általuk kezelt pályázati rendszer kialakítása és működtetése során a kiemelt beruházások és fejlesztések tervezése esetében részesítsék előnyben az alacsony levegőterhelést vagy levegőterhelést nem okozó megoldásokat;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

d) felhívja az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az OLP-ben foglalt feladatok végrehajtásának pályázati úton történő támogatásához dolgozzák ki a szükséges támogatási konstrukciót;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az európai uniós források felhasználásának szabályai alapján ütemezetten

e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az OLP-ben foglalt intézkedések hatásának nyomon követése érdekében gondoskodjon az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat megfelelő működését és korszerűsítését biztosító 193 300 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, „Környezetvédelmi célelőirányzatok” című fejezeti kezelésű előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtása során

a 2021. költségvetési évtől kezdődően az éves központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet tervezése során

f) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az OLP-ben foglalt intézkedések hatásának nyomon követése érdekében gondoskodjon az állattartó telepek technológiáira és a talajok tápanyag-gazdálkodására vonatkozó monitoring rendszer fejlesztéséhez szükséges 350 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, „Agrár célelőirányzatok” című fejezeti kezelésű előirányzatán.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtása során

a 2021. költségvetési évtől kezdődően a 2027. költségvetési évig az éves központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet tervezése során

3.1

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!