nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet
a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról
2020-06-12
2020-06-16
3
Jogszabály

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően Magyarország területére az alábbi államok állampolgára beléphet:

a) Cseh Köztársaság,

b) Németországi Szövetségi Köztársaság,

c) Osztrák Köztársaság,

d) Szlovák Köztársaság,

e)1 Horvát Köztársaság.

3. § A magyar állampolgár az alábbi államok területéről Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet:

a) Cseh Köztársaság,

b) Németországi Szövetségi Köztársaság,

c) Osztrák Köztársaság,

d) Szlovák Köztársaság,

e)2 Horvát Köztársaság.

4. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. június 7-én 8 órakor lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. június 21-én lép hatályba.

6. §3

7. §4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!