nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2020. évi XLVI. törvény
egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról
2020-06-11
2020-06-30
2
Jogszabály

2020. évi XLVI. törvény

egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról1

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

4. §5

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

9. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

a)10

b)11

c)12

lép.

6. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

10. §13

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, a 9. § a) pontja és a 10. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 8. § és a 9. § b)–c) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. §14

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!