nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról
2020-06-14
2020-06-15
2
Jogszabály

8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelethez8

2. melléklet a 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelethez9

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!