nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás
a személyi állomány rekreációs programjának szervezéséről és végrehajtásáról
2020-07-12
infinity
2
Jogszabály

32/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a személyi állomány rekreációs programjának szervezéséről és végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényre, valamint az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendeletben foglaltakra – a személyi állomány egészségi, fizikai és mentális teljesítőképességének megőrzése, fejlesztése érdekében a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott), valamint munkaviszonyban foglalkoztatott tagjaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány) terjed ki.

II. FEJEZET

A REKREÁCIÓS PROGRAM SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

2. A személyi állomány rekreációs programja (a továbbiakban: Program) végrehajtásának helyszínét a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK) biztosítja.

3. A Programot tárgyévben minimum három, maximum tíz munkanap időtartamban, január 1. és december 31. között kell végrehajtani.

4. A Programban részt vevők létszáma – a teljes személyi állomány vonatkozásában – minimum 240 fő/év.

5. A személyi állomány éves Programját, úgymint:

a) annak részletes tematikáját,

b) a tervezett létszámot, időpontokat, csoportlétszámokat, illetve

c) a részletes költségvetésének tervezetét tartalmazó javaslatot

a BVOTRK igazgatója tárgyévet megelőző év november 20-ig a BVOP Humán Szolgálatán (a továbbiakban: Humán Szolgálat) keresztül az országos parancsnok részére írásban, jóváhagyásra felterjeszti.

6. A Program végrehajtásának anyagi fedezetét a BVOTRK az éves költségvetésében a hatályos normák figyelembevételével tervezi.

7. A Programra az alábbi kritériumoknak megfelelő személyi állományú tag jelentkezhet:

a) legalább három év büntetés-végrehajtási szervezetnél eltöltött hivatásos, rendvédelmi alkalmazotti szolgálati jogviszony vagy munkaviszony,

b) nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,

c) a Programon történő önkéntes részvételét az állományilletékes parancsnok támogatja, illetve

d) az elmúlt három évben nem vett részt a Programban.

8. A Humán Szolgálat a Programra jelentkező személyek névjegyzékét, a résztvevők és a csoportok beosztását, tárgyévet megelőző év december 31-ig elkészíti.

9. A sikeres pályázók számára, a Program helyszínére történő oda- és visszautazásról, a Program időtartamáról rendelkező szolgálatteljesítés vagy munkavégzés alóli mentesítő okmányok elkészítéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.

10. A Program ideje alatt a résztvevők számára a BVOTRK térítésmentesen napi háromszori étkezést és szállást biztosít.

11. A Programban részt vevő számára 12 továbbképzési pont kerül jóváírásra, amelynek nyilvántartásáért és rögzítéséért a Humán Szolgálat a felelős.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!