nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat
a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről
2020-07-16
infinity
1
Jogszabály

1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről

A Kormány

1. a környezet védelmét szem előtt tartva egyetért a hazai kis- és középvállalkozások, illetve a stratégiai jelentőségű nagyvállalatok nemzetközi kereskedelmi vérkeringésbe való kapcsolódásának céljából, a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos vasúti egyes kocsi forgalom fenntartása és revitalizációja érdekében célzott állami támogatási rendszer létrehozásával;

2. az 1. pont végrehajtása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a vasúti egyes kocsi forgalom fenntartása és revitalizációja érdekében

a) dolgozzon ki támogatási programot a 2021–2025. évekre, amely vissza nem térítendő forrás biztosítását teszi lehetővé,

b) a támogatási program finanszírozhatósága érdekében, az elfogadási-engedély megszerzése céljából nyújtsa be azt az Európai Bizottsághoz,

c) a támogatási program lebonyolítását végző szervezetet jelölje ki,

d) a támogatási program finanszírozhatóságára benyújtott Európai Bizottsági elfogadási-engedély kérelem eredményéről készítsen tájékoztatást a Kormány részére,

e) kössön támogatási szerződést az érintett vasúti társaságokkal,

f) a vasúti egyes kocsi forgalom teljesítményméréséhez és elszámolásához szükséges vasúti pályahálózat-működtetői és vasúti pályakapacitás-elosztó szervezetek informatikai rendszereinek fejlesztését hajtassa végre;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási program megvalósítása érdekében, az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén gondoskodjanak a 2021. évben legfeljebb 3 842 000 000 forint összegű forrás 50-50% arányban való biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet vasúti teherfuvarozás támogatási rendszerét szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. március 1.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási program megvalósíthatósága érdekében, az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén gondoskodjanak a 2022–2025. közötti időszakban évente legfeljebb 6 407 000 000 forint összegű forrás 50-50% arányban való biztosításáról az adott évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet vasúti teherfuvarozás támogatási rendszerét szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022–2025. évi központi költségvetések tervezése során

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. és 4. pont szerinti forrásbiztosítási feladat az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén az Energia- és Klímapolitikai Modernizációs Rendszer forrásainak felhasználásával történjen meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a folyamatosan növekvő fuvarozási volumen hatékony kezelése érdekében

a) vizsgálja meg a daruzható félpótkocsik beszerzése ösztönzésének lehetőségeit,

b) vizsgálja meg az összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésének finanszírozási lehetőségeit.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. június 4.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!