nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2020. (VII. 31.) BM utasítás
a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről
2020-09-01
infinity
2
Jogszabály

14/2020. (VII. 31.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – a koronavírus világjárvány miatt a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedések meghozatala érdekében – a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium szervezeti egységeire, a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 4. függelék A) és B) pontjában meghatározott minisztériumi szervekre és az önálló belügyi szervekre (a továbbiakban együtt: belügyi szerv), valamint a belügyi szervnél bármely jogviszonyban foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: foglalkoztatott).

2. §1 (1) A belügyi szervnél munkáltatói jogkört gyakorló vezető munkáltatói és szervezési, továbbá a közegészségügyi intézkedések végrehajtását szolgáló intézkedéseket tesz a belügyi szerv működőképességének fenntartása érdekében.

(2) A foglalkoztatott magáncélból külföldre történő kiutazási szándékáról legkésőbb a kiutazást megelőző második munkanapon a munkáltatói jogkör gyakorlóját írásban tájékoztatja.

3. §2

4. §3 A belügyi szerv vezetője a hivatalos külföldi kiutazások esetében mérlegeli a kiutazás szükségességét, illetve a külföldi delegációk fogadásának időpontja megváltoztatását.

5. § Az SZMSZ 1. melléklet 4. függelék C) pontjában meghatározott, a Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok tekintetében az érintett gazdasági társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló belügyi szerv tulajdonosi döntés útján érvényesíti az utasításban foglalt rendelkezéseket.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!