nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
49/2020. (X. 16.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ egészségügyi ellátásainak, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről
2020-11-01
2020-11-01
0
Jogszabály

49/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ egészségügyi ellátásainak, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 156–163. §-ára, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendeletben foglaltakra, továbbá a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésére – az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézetek) terjed ki.

2. A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (a továbbiakban: BVEK) és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (a továbbiakban: IMEI) fogvatartottak egészségügyi fekvőbeteg-ellátását biztosító büntetés-végrehajtási intézet. A BVEK-ba és az IMEI-be fogvatartott csak beutalóval érkezhet. Az orvosi beutalón fel kell tüntetni a beutalt személyes adatait, a taj- és naplósorszámot, a feltételezett diagnózist (BNO), a beutalást indokoló tüneteket, észleléseket, a beteg aktuális gyógyszerelését. A beutalóhoz csatolni kell a rendelkezésre álló szakorvosi véleményeket, az elvégzett vizsgálatok leleteit.

3. Akut esetben a fogvatartottat az adott bv. intézet a területileg illetékes egészségügyi intézmény sürgősségi (SBO) osztályára állítja elő. A fogvatartott állapotától függően felvételre kerülhet a polgári egészségügyi intézmény fekvőbetegosztályára, visszakerülhet a beküldő bv. intézetbe, illetve ha további ápolásra szorul, az IMEI-be vagy a BVEK-ba szállítják át bv. szállítójárművel vagy betegszállító járművel. A szállítás módjának meghatározása a vizsgálatot végző szakorvos feladata.

4. A magas biztonsági kockázatba sorolt vagy kiemelt fogvatartottak szállításáról a küldő bv. intézet biztonsági osztályvezetője a szállítást megelőzően haladéktalanul egyeztet, és elektronikus formában is tájékoztatja a fogadó IMEI és BVEK biztonsági osztály osztályvezetőjét. Amennyiben a fogvatartott rendelkezik egyéni kezelési utasítással, intézkedik annak megküldésére is.

5. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a fogvatartott fertőző betegségben szenved, kizárólag célszállítással utalható be az IMEI-be és a BVEK-ba.

6. A járóbeteg-szakellátásra előjegyzés alapján érkező beutaltat a szakorvos indokolt esetben a megfelelő fekvőbeteg-ellátó osztályra irányítja.

7. Gondozás vagy szakorvosi kontrollvizsgálat érdekében az IMEI és a BVEK szakorvosa a fogvatartottat visszarendeli, amelyet a vizsgálatkor kiállított ambuláns lapon dokumentálni kell, egyúttal az IMEI és a BVEK koordinátora előjegyzi a fogvatartottat a meghatározott vizsgálati időpontra. A visszarendelési időpont csak elháríthatatlan akadály esetén módosítható, amelyről értesíteni kell az IMEI-t és a BVEK-t.

8. Az IMEI-be és a BVEK-ba felvételre beutalt fogvatartottat a felvételt elbíráló orvos a vizsgálatot követően – amennyiben a felvétel nem indokolt – a küldő bv. intézetbe visszautalja.

9. A célszállítást vagy előállítást végrehajtó csoportparancsnok az IMEI-be és a BVEK-ba történő megérkezéskor köteles jelentkezni az IMEI és a BVEK főfelügyelőjénél. Azt követően feladataikat a biztonsági főfelügyelő iránymutatása alapján hajtják végre az általuk felügyelt fogvatartottak esetében.

10. A kör- és regionális szállítás során az IMEI és a BVEK területén a szállítást végrehajtó bv. intézet beosztott állománya együttműködik az általuk beszállított fogvatartottak egészségügyi ellátása során a biztosítási feladatok végrehajtásában, közvetlenül felügyeli az általuk előállított fogvatartottak tevékenységét.

II. A BVEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

11. A BVEK járóbeteg-ellátás keretében belgyógyászati, fül-orr-gégészeti, urológiai, nőgyógyászati, sebészeti és gyógytorna-szakrendelésre, képalkotó (Rtg. és UH) diagnosztika céljából fogadja a fogvatartottakat, továbbá női és férfi fogvatartottakat ellátó részlegein, illetve anya-gyermek részlegén biztosítja a fekvőbeteg-ellátást. A szükséges progresszivitási szintnek megfelelő minőségű – a BVEK-ban nem biztosítható – járó- és fekvőbeteg-ellátás a BVEK szervezésében a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ járó- és fekvőbetegosztályain vehető igénybe.

12. A tervezhető vizsgálatok és beavatkozások esetében előzetes egyeztetés szükséges legkésőbb csütörtöki napokon 10 óráig a BVEK koordinátorával, továbbá a meghatározott időpontot az egészségügyi informatikai program elektronikuselőjegyzés-menüpontjában is rögzíteni kell.

13. Az országos körszállítás során a BVEK-ba legfeljebb 70 fő szállítható. Amennyiben a 12. pontban meghatározott időpontig a jelentkezések száma meghaladja a létszámlimitet, a BVEK helyi intézkedésében foglaltak az irányadók, amelyről a BVEK – a rájuk vonatkozó mértékben – az érintetteket tájékoztatja.

14. Soron kívüli ellátásra történő beutalás esetén munkaidőben a BVEK fogvatartotti alapellátó egység vezető orvosával, illetve szakorvosával, hivatali munkaidőn túl a BVEK ügyeletes orvosával előzetesen egyeztetni kell. Az egyeztetés megtörténtét a beutalón fel kell tüntetni (orvos neve, adott osztály).

15. Amennyiben a kórházi ellátás a tárgyhét során befejeződött, és a fogvatartott további kórházi ellátása, ott-tartása nem indokolt, úgy ezt követően a BVEK értesítése alapján, a megjelölt napon a beküldő intézet parancsnoka haladéktalanul köteles intézkedni a fogvatartott(ak) átvételére és célszállítás keretében történő visszaszállítására.

16. A BVEK-ba szállított fogvatartottak esetében a kihelyezésük, illetve az előállításuk biztonságos végrehajtása érdekében, az anyagukhoz csatolni kell egy 10 napnál nem régebbi reintegrációs tiszti véleményt, illetve az aktuális kockázatértékelési jelentését, és amennyiben rendelkezésre áll, a küldő intézetben kiadott egyéni kezelési utasítást. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, úgy soron kívül intézkedni kell a vélemény, illetve a jelentés elkészítésére.

III. IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELE

17. Az IMEI a működési engedélyében foglaltak szerint speciális járóbeteg-szakellátást nyújt (ambuláns szakrendelés keretében) pszichiátria, általános neurológia, pszichiátriai gondozás, addiktológia szakmákban, amelynek során elvégzi a bv. intézetekből beutalt fogvatartottak (a továbbiakban: beutaltak) ideggyógyászati, elmegyógyászati szakorvosi vizsgálatát, a pszichiátriai betegek gondozását, a személyiségzavarban szenvedők komplex diagnosztikai kivizsgálását, valamint a kábítószer-fogyasztással összefüggésben felmerülő szakfeladatokat.

18. A beutaltak előjegyzését munkanapokon az IMEI ambulanciáján telefonon vagy elektronikus levél útján kell kezdeményezni. Az előjegyzést kérelmező bv. intézet számára az ambulanciáért felelős szakápoló (koordinátor) 2 munkanapon belül előjegyzési időpontot biztosít. A beutaltak előjegyzésére vonatkozó részletszabályokat az IMEI helyi intézkedése tartalmazza, amelyről az IMEI – a rájuk vonatkozó mértékben – az érintetteket írásban tájékoztatja.

19. A szakrendeléseken – a szakmai színvonal megtartása érdekében – kizárólag az előjegyzett, orvosi beutalóval rendelkező beutaltak (maximum 50 fő) vizsgálata végezhető el.

20. Soron kívüli ellátásra történő beutalás esetén hivatali munkaidőben az IMEI illetékes fekvőbetegosztály orvosával, hivatali munkaidőn túl az ügyeletes orvosával kell egyeztetni. Az egyeztetés megtörténtét a beutalón fel kell tüntetni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. A jelen utasítás végrehajtása érdekében a bv. intézetek kötelesek a jelenleg hatályban lévő intézkedéseiket 30 napon belül felülvizsgálni és átdolgozni.

22. Ez az utasítás 2020. november 1-jén lép hatályba.

23. Hatályát veszti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház járóbeteg szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről szóló 30/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
országos parancsnok

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!