nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat
a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről
2020-11-21
2020-12-08
1
Jogszabály

1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről

1. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy 2020. november 23. napjától 2020. december 11. napjáig biztosítsák este 7 órától reggel 7 óráig – a 2. pontban foglalt kivétellel – a költségvetési szerv, valamint az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság közterületen elhelyezkedő felszíni parkolói bárki számára ingyenesen igénybe vehetőek legyenek.

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: 2020. november 23.

2. Az 1. mellékletben felsorolt szervek közterületen elhelyezkedő parkolói az 1. pont alapján nem vehetőek igénybe.

3. A Kormány felkéri a települési, a fővárosi és a területi önkormányzatokat, hogy 2020. november 23. napjától 2020. december 11. napjáig terjedő időtartamra saját hatáskörben rendelkezzenek az önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság parkolói bárki számára való megnyitásáról, és döntésükről a lakosságot 48 órán belül tájékoztassák.

1. melléklet az 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozathoz

A 2. pont szerint, ingyenes használat alól kivett szervek

1. a Kormány védett vezetési rendszer létesítményei

2. a honvédelmi, a rendőrségi, a polgári nemzetbiztonsági szolgálati, a polgári védelmi alapfeladatok ellátását szolgáló létesítmények

3. a Magyarország területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező külképviseletek objektumai

4. a büntetés-végrehajtási szervek

5. az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!