nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet
a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről
2020-12-13
2020-12-14
2
Jogszabály

576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet

a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről1

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!