nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/1997. (I. 8.) KTM rendelet
a Körös–Maros Nemzeti Park létesítéséről
2008-05-16
infinity
2

3/1997. (I. 8.) KTM rendelet

a Körös–Maros Nemzeti Park létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Körös–Maros Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Csongrád megye közigazgatási területéhez tartozó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 42 635,94 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 6411,12 hektár kiterjedésű területet.

(3) Az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Park részét képező védett területeken a tájvédelmi körzet, illetve természetvédelmi terület elnevezést megszüntetem, ezek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a Körösök és a Maros vízrendszerén kialakult jellegzetes tájszerkezet, a kiterjedt szikes puszták, lösztársulások, természetes és természetközeli erdők, árterek, szikes tavak, időszakosan vízborított területek, holtágak, mocsarak természetes növénytársulásainak és állatvilágának megőrzése, a nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek és a vándorló állatvilág védelmének biztosítása, a védett területek természetes, az élőhely típusának megfelelő vízellátottsági szint helyreállítása.

(2) A Nemzeti Park területén a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodást a természetvédelemmel összehangoltan kell folytatni úgy, hogy a megújítható természeti erőforrások tartamos hasznosításának elve érvényesüljön.

(3) Az ár- és belvízvédelmi, folyószabályozási, vízellátási és térségi vízkészlet-gazdálkodási funkciók ellátását – a természetvédelemmel összhangban – biztosítani kell a Nemzeti Park területén.

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Körös–Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként az e rendelettel létrehozott Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2)–(3)2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

Békés megye

Battonya:

0225

Békésszentandrás:

0654–0682, 0660/3

Bélmegyer:

041, 042, 044–053, 056, 057/1–4, 058, 059/1–2, 060–062, 067–078, 079/1, 095/1–0100

Biharugra:

0119–0125, 0141–0191, 0198–0215, 0217–0218, 0220–0313, 0319–0327, 0333/1, 0333/28, 0336, 0344, 0345, 0372–0374

Bucsa:

03/3, 04/1–2, 0238/10–11, 0244/1–2, 0245, 0253/4, 0254

Csárdaszállás:

0287–0293, 0295/1–2

Csorvás:

0194/7

Dévaványa:

0948–0950, 0961–0972, 0989–0995, 01011–01019, 01020–01023, 01023–01026, 01028–01037, 01039, 01040–01041, 01042–01043, 01090–01091, 01092, 01094–01105, 01107–01133, 01135–01170, 01171, 01174–01175, 01176–01177, 01179–01189, 01190/1–3, 01191–01201, 01202, 01203/5, 01204, 01205, 01206, 01207/1–2, 01209, 01210, 01214, 01215, 01216–01221, 01223, 01233/3, 01250, 01251, 01252, 01285/1, 01304/1, 01307/1–01316, 01317–01335, 01336/1, 01337/2, 01378, 01387/1–01389/3, 01390/1–01399, 01404, 01406, 01407, 01410/1–01414, 01462–01466, 01468, 01470–01473, 01475, 01477, 01479, 01481/1–2, 01483/2, 01626/1–2, 01668/1

Ecsegfalva:

02/1–063/2, 077, 0430–0435, 0437, 0449, 0462, 0464–0467, 0469–0474, 0492/2, 0494, 0495, 0497–0529, 0533/2–0534/4, 0535–0537, 0538, 0540, 0541, 0543/2, 0544–0550, 0555–0569, 0587, 0598–0780/2

Füzesgyarmat:

015–020, 024–043, 056, 063, 068

Geszt:

02–012, 0125–0164, 0168–0175, 0176–0196, 0220–0396, 0428–0435, 0440, 240/1

Gyomaendrőd:

01260–01262/3, 01479, 01486–01487, 01491/1–2, 01501, 01507–01522/6, 01568/1–01577/6, 01579, 01599–01607, 01628/1, 02629/19, 02632–02643, 02644/2, 02–030, 0480–0509, 0813–0829, 02317–02348

Gyula:

0385–0386, 0387/1–8, 0388, 0391–0394, 0397, 0400, 0424/1 c, g–r, 0424/5–10, 0425–0428, 0430–0435, 0436/1–2, 0437, 0438, 0440–0448, 0450, 0453/1–2, 0455–0463, 0465/1 a, h–k, 0465/4 p, 0465/5–6, 0468

Kardoskút:

0177, 0178–0187

Kétegyháza:

0204, 0206/1–2, 0208/1–0214, 0216–0218/2, 0222/1–2, 0223/1–4, 0224/2

Körösnagyharsány:

0113, 0114, 0146, 0149/1, 0150, 0151, 0152/2, 0156/3, 0161

Mezőgyán:

0315/5–8, 0500–0517, 0529, 0530, 0538–0545

Orosháza:

0267

Szabadkígyós:

384, 387, 025–040, 041/1–2, 045, 047–054, 055/7–8, 089, 090, 092–0106, 0107/1–2, 0108–0112, 0113/1–2, 0114–0118, 0119/1–2, 0122–0128, 0130–0135, 0136/1–3, 0137

Szarvas:

03–010, 058–063, 0122, 0123

Szeghalom:

0445–0452

Tótkomlós:

0567–0569, 0570/1, 0570/3–6, 0570/13–14, 0573–0576, 0580, 0583/1–4, 0583/8–10, 0584, 0587/4, 0584/7–15, 0588–0590, 0592

Újkígyós:

065/1–2, 066/1–2, 067–071, 072/1–2

Vésztő:

0129/3–9, 0130/4, 0130/6, 0130/7, 0131–0135, 0136/2–4, 0136/6–8, 0137, 0138/3–5, 0138/9–11, 0138/13–20, 0139, 0140/1, 0140/3–5, 0141, 0142/3–7, 0144–0148, 0149/11, 0150/1, 0151, 0152/2, 0152/10–11, 0153, 0154, 0155/12, 0156–0159, 0162–0169, 0170/1–6, 0178/1–2, 0179/1–2, 0180, 0182, 0183/3–4, 0184, 0185/1–2, 0200/1–7, 0201, 0202/4–9, 0204/3–12, 0205, 0206/2–3, 0206/5–11, 0207, 0208/2–7, 0209, 0210/2–8, 0211/2–9, 0213, 0214, 0215/1–3, 0216, 0225/5–8

Zsadány:

078–0100, 0153/2, 0154–0155, 0156/8, 0156/20, 0157, 0158/3, 0159–0163, 0184/1–2

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás:

0548, 0549, 0550, 0551

Kunszentmárton:

0292, 0293, 0294/1–2, 0295–0297, 0324/2–10, 0325–0327, 0351–0365, 0367–0372, 0379, 0382, 0426–0428, 0429/2–7, 0430, 0575, 0576/1–2, 0577, 0578, 0579/1–2, 0580–0583, 0584/1–2, 0585–0593, 0594/3, 0594/5–6, 0595, 0628, 0629/1–2, 0630–0632, 0636–0638, 0639/1–2, 0659/0664, 0668, 0669, 0670/1–2, 0671, 0594/2

Mesterszállás:

0227–0233

Mezőtúr:

0781, 0783, 0902, 0904, 0905/1–2, 0906/2–4, 0908, 0913, 0914, 0917, 0919, 0921, 0922, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0767/2, 0767/3, 0768, 0771, 0774, 0775, 0769, 0778, 0915, 01187, 01206/1, 01208, 01247, 01248, 01249/1, 01249/3, 01252, 01255, 01205, 0776, 0903, 01206/2, 01181, 01183–01186, 01207, 0766, 0767/1, 0767/5, 0770, 0772, 0773, 0777, 0779, 0780, 0784, 0902, 0906/1, 0906/5, 0907, 0909–0912, 0916, 0918, 0920, 0923, 01182, 01185/2, 01249/2, 01249/4, 01250, 01251, 01253, 01254, 01256

Öcsöd:

0427, 0462–0467, 0470–0486, 0517–0520, 0532/1–0545, 0555, 0566, 0649–0662, 0671–0679, 0681–0687, 0422–0426

Szelevény:

0130–0136, 0137/1–2, 0138–0150

Tiszaföldvár:

040–042, 043/1–2, 044/1–2, 045–057

Túrkeve:

099–0152, 0160/3, 0161, 0187–0211, 0219, 0222, 0242–0244, 0259–0262, 0296/2–0328, 0407, 0409/1–3, 0423–0425

Csongrád megye

Ambrózfalva:

049, 050, 054

Csanádpalota:

021/1–023

Fábiánsebestyén:

023–032

Királyhegyes:

0112, 0113, 0124/1–24, 0125/1–20, 0129–0131, 0138/1–14, 0149, 0150/2, 0152–0154

Makó:

0469, 0470, 0471/1, 0472, 0473/1, 0474–0480, 0481/3, 0481/5, 0481/73–74, 0484/1–12, 0485, 0486/1–17, 0487, 027–030/2

Maroslele:

068/5, 069–081, 082/4, 093–0110, 0127–0136, 0137/2–3, 0169–0180

Nagyér:

049/1, 070, 071, 072/1–2, 073–076

Szentes:

0755–0779, 0817–0841, 0867–0879/7, 0880–0902, 0935–01025/5

2. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

Békés megye

Battonya:

0225

Bélmegyer:

074, 077

Biharugra:

0162, 0221, 0222–0224, 0226, 0227/1–2, 0228–0235, 0319–0323, 0324/1–2, 0325–0327, 0333/1, 0333/28, 0336/1–2, 0344, 0345, 0372–0374

Dévaványa:

01039, 01040, 01090/1, 01092, 01094–01105, 01107–01119, 01120/2, 01121–01124, 01125/2, 01126–01133, 01135–01144, 01146–01159, 01186–01189, 01191, 01192, 01194–01200

Ecsegfalva:

0606–0610, 0612, 0614, 0615, 0616/1–2, 0617–0645, 0648, 0649/1

Geszt:

0243–0246, 0247/1–2, 0248, 0249/1–2, 0250–0257, 0258/1–3, 0259, 0262–0277, 0286–0291, 0301–0303

Kardoskút:

0178/36, 0179/1, 0182, 0186/1

Körösnagyharsány:

0113, 0114, 0146, 0149/1, 0150, 0151, 0152/2, 0156/3, 0161

Orosháza:

0369/5

Szabadkígyós:

0105, 0106, 0107/1

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Túrkeve:

0119, 0120/3–4, 0121, 0122, 0123/1, 0124–0126, 0128, 0129, 0131, 0209/1, 0209/3, 0260/7

Csongrád megye

Csanádpalota:

021/14, 021/2, 023

Királyhegyes:

0112, 0125/7, 0125/9, 0125/10, 0125/12, 0125/15–20, 0131, 0138/1, 0138/4–5, 0138/7, 0138/10–11, 0138/13–14, 0149, 0150/2, 0153, 0154

Makó:

0469, 0471/1, 0475, 0476

3. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

A Körös–Maros Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a védetté nyilvánító rendelkezés megjelölésével

1. Kardoskúti Fehértő Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1235/1965. OTvH határozata a Kardoskút–pusztaközponti Fehértő védetté nyilvánításáról.)

2. Tatársánci ősgyep Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 400/1971. OTvH határozata az Orosháza–tatársánci ősgyep védetté nyilvánításáról.)

3. Erdélyi hérics Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 403/1971. OTvH határozata a Volgamenti hérics védetté nyilvánításáról.)

4. Dévaványai Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1975. OTvH határozata a Dévaványai Tájvédelmi Körzet létesítéséről.)

5. Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1977. OTvH határozata a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet létesítéséről.)

6. Mágorpusztai Régészeti Feltáróhely Természetvédelmi Terület

(Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1978. OKTH határozata a Mágorpusztai régészeti feltáróhely védetté nyilvánításáról.)

7. Körösvölgyi Természetvédelmi Terület

[Békés megye Tanácsa VB 1/1979. (IX. 4.) határozata a Körösvölgyi Természetvédelmi Terület létesítéséről.]

[Szolnok megye Tanácsa VB 144/7/1980. (VII. 11.) határozata a Körösvölgy területe védetté nyilvánításáról.]

8. [Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezése a Mágorpusztai Régészeti Feltáróhely Természetvédelmi Terület bővítéséről.]

9. [Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1987. (XII. 14.) OKTH rendelkezése a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet területének bővítéséről és a fokozottan védett terület kijelöléséről.]

10. Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 3/1989. (II. 22.) KVM rendelete egyes természetvédelmi területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről.]

11. Kistompai löszpusztarét Természetvédelmi Terület

(Békés megye Tanácsának 2/1989. számú rendelete egyes természeti területek védetté nyilvánításáról.)

12. Makó–Landori erdők Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

13. Bélmegyeri erdőspuszta Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

14. Biharugrai Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

15. [A környezetvédelmi miniszter 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelete a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről.)

16. Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!