nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1999. évi V. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodás és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzat megerősítéséről és kihirdetéséről
1999-03-12
infinity
1

1999. évi V. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodás és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzat megerősítéséről
és kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodást és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzatot (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

,,

Biztonsági Megállapodás
a Magyar Köztársaság és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete között

A Magyar Köztársaság Kormánya, amelyet Granasztói György nagykövet úr őexcellenciája, a NATO Központ mellé rendelt állandó összekötő képvisel, és

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, amelyet dr. Manfred Wörner, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára képvisel,

figyelembe véve, hogy a Magyar Köztársaság és az Észak-atlanti Együttműködési Tanács (NACC)/Társulás a Békéért (PfP) szervezetének társult tagországa,

miután megegyeztek a politikai és biztonsági vonzatú témákról történő konzultálásban, valamint a politikai és katonai együttműködés kiterjesztésében és erősítésében Európában,

felismerve, hogy a hatékony együttműködés ezen vonatkozásában együtt jár az érzékeny és/vagy bizalmas információknak a felek közti cseréjével,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

A Felek

(i) védik és őrzik a másik Fél információját és anyagát;

(ii) minden erőfeszítést megtesznek, hogy biztosítsák, hogy amennyiben az információ vagy anyag minősített, a származtató bármelyik Félnek az információra és anyagra vonatkozó biztonsági minősítését fenntartják, és az ilyen információt és anyagot védik az egyeztetett közös normák szerint;

(iii) a vonatkozó programok keretében, illetve az ahhoz kapcsolódó döntésekben és határozatokban foglaltaktól eltérő célokra nem használják fel a kicserélt információt és anyagot;

(iv) a származtató hozzájárulása nélkül nem adják át az ilyen információt és anyagot harmadik Félnek.

2. Cikk

(i) A Magyar Köztársaság Kormánya elfogadja azt a kötelezettséget, hogy biztonsági ellenőrzésnek veti alá minden állampolgárát, aki hivatalos teendői során hozzá kell, hogy férjen, illetve birtokába juthat olyan információknak és anyagoknak, amelyek cseréjére a NACC vagy PfP programokban kerül sor, még mielőtt biztosítja a hozzáférést az ilyen információhoz vagy anyaghoz.

(ii) A biztonsági vizsgálati eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy meghatározzák, egy adott személy – figyelembe véve hűségét és megbízhatóságát – hozzáférhet-e a minősített információhoz vagy anyaghoz annak biztonsága kockáztatása nélkül.

3. Cikk

A főtitkár és az elnök irányítása alatt és azok nevében eljárva, a NATO Katonai Bizottsága a saját és az Észak-atlanti Tanács nevében gyakorolt felügyelete alatt, a NATO Biztonsági Hivatala (NOS) felelős a NACC/PfP együttműködés keretében kicserélt minősített információ védelmére tett biztonsági intézkedésekért.

4. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya tájékoztatást fog adni a NOS számára a hasonló hatáskörű nemzeti biztonsági hatóságról. Külön ügyviteli megállapodásokat fognak kidolgozni többek között a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között a kicserélendő információ kölcsönös biztonsági védelme szabályairól, valamint a Magyar Köztársaság biztonsági hatósága és a NOS közötti összeköttetésről.

5. Cikk

Bármely minősített információnak a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO közötti cseréje előtt a felelős biztonsági hatóságoknak kölcsönösen meg kell győződniük arról, hogy a fogadó Fél felkészült az átvételre kerülő információnak az átadó által megkövetelt védelmére.

A fentiek hiteléül a fent említett meghatalmazottak aláírták jelen Megállapodást.

Készült Brüsszelben, 1994. július 5-én, két példányban, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről:

Granasztói György s. k.

Az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete részéről:

Dr. Mandfred Wörner s. k.

Ügyvezetési Szabályzat

A Magyar Köztársaság Kormánya, amelyet

Granasztói György őexcellenciája – nagykövet –

a NATO Központ mellé rendelt állandó összekötő képvisel

Tekintettel arra,

hogy az Észak-atlanti Együttműködési Tanács/Partnerség a Békéért szervezetének tevékenysége keretében az Észak-atlanti Tanács meghívja a társult országokat a politikai és a katonai testületekben való részvételre a NATO Központjában, valamint egy külön Partnerségi Egyeztető Egységbe Mons-nál; és

Tekintettel arra,

hogy az Észak-atlanti Tanács kérte, hogy a társult államok vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a NATO által kínált eszközöket nem használják fel a partnerség alapjául szolgáló elvekkel össze nem egyeztető és/vagy a Szövetség tagországaira hátrányos tevékenységéhez,

ezennel kijelenti a kötelezettség elvállalását.

Fentiek hiteléül alulírott meghatalmazott a Magyar Köztársaság Kormánya nevében kézjegyével látta el a jelen Ügyvezetési Szabályzatot.

Készült Brüsszelben, 1994. július 5-én, két példányban, angol és francia nyelven, mindkét szövege egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről:

Granasztói György s. k.''

3. § A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!