nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
75/1999. (XII. 21.) GM rendelet
a kristályüveg termékek címkézéséről
2000-07-01
infinity
1

75/1999. (XII. 21.) GM rendelet

a kristályüveg termékek címkézéséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben felsorolt üvegtermékeket gyártó, forgalmazó és importáló gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], valamint a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire terjed ki.

(2) A rendelet előírásait étkezési és lakás (iroda) díszítési célú üvegtermékekre kell alkalmazni.

(3) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá az üveggyöngyök, igazgyöngyök, drágakövek utánzatai, valamint az üvegmozaikok alkotórészei és az üvegszemek.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) Nehéz ólomkristály: az olyan kristályüveg, amely legalább 30% ólom-oxidot (PbO) tartalmaz, és sűrűsége legalább 3,00 g/cm3

b) Ólomkristály: az olyan kristályüveg, amely legalább 24% ólom-oxidot (PbO) tartalmaz, és sűrűsége legalább 2,90 g/cm3

c) Krisztallin üveg: az olyan üvegtermék, amely

ca) külön-külön vagy együttvéve legalább 10% ólom-oxidot (PbO), bárium-oxidot (BaO), kálium-oxidot (K2O) vagy cink-oxidot (ZnO) tartalmaz, sűrűsége legalább 2,45 g/cm3, és amelynek a nátrium-d-sugárra vonatkoztatott törésmutatója legalább 1,520, vagy

cb) külön-külön vagy együttvéve legalább 10% ólom-oxidot (PbO), bárium-oxidot (BaO), kálium-oxidot (K2O) tartalmaz, sűrűsége legalább 2,40 g/cm3, és amelynek felületi Vickers-keménysége 550+-20.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kémiai és fizikai tulajdonságokat a rendelet mellékletében ismertetett módszerekkel kell meghatározni.

A kristályüveg termékek címkézése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező kristályüvegek belföldön akkor hozhatók forgalomba, ha azokon

a) Nehéz ólomkristály esetén a

,,Nehéz ólomkristály 30%''

,,Hochbleikristáll 30%''

,,Cristal Supérieur 30%''

,,Cristal Superior 30%''

,,Cristal de Chumbo Superior 30%''

,,Cristallo Superiore 30%''

,,Full Lead Cristal 30%''

,,Krystal 30%''

,,Volloodkristal 30%''

,,Krustalla uyhlhz periektikothtoz se molnbdo 30%''

b) Ólomkristály esetén az

,,Ólomkristály 24%''

,,Bleikristall 24%''

,,Cristal al Plombo 24%''

,,Cristal au Plomb 24%''

,,Cristal de Chumbo 24%''

,,Cristallo al Piombo 24%''

,,Krystal 24%''

,,Kristall 24%''

,,Lead Crystal 24%''

,,Loodkristal 24%''

,,molubdouca krustalla 24%''

c) Krisztallin üveg esetén a

,,Krisztallin üveg'',

,,Kristallglas''

címkézés valamelyikét alkalmazzák.

(2) Azokon az üvegtermékeken, amelyeket a 2. § (1) bekezdése nem tartalmaz, az (1) bekezdésben felsorolt címkézések nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő címkézések mellett kiegészítőleg az alábbi szimbólumok használhatók:

a) a ,,Nehéz ólomkristály''-nál és az ,,Ólomkristály''-nál aranyszínű, legalább 1 cm átmérőjű kerek címke, benne PbO 30% vagy PbO 24% jelöléssel,

b) a 2. § (1) bekezdésének ca) pontja szerinti krisztallin üvegnél legalább 1 cm oldalhosszúságú, ezüstszínű, négyzet alakú címke,

c) a 2. § (1) bekezdésének cb) pontja szerinti krisztallin üvegnél legalább 1 cm oldalhosszúságú, ezüstszínű egyenlő oldalú háromszög alakú címke.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feliratok és a (3) bekezdés szerinti szimbólumok ugyanazon a címkén is elhelyezhetők.

Egyéb feliratok elhelyezése

4. § Amennyiben a terméken olyan márka, cégmegjelölés vagy egyéb felirat szerepel, amely – részben vagy egészben – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt címkézések valamelyikét, vagy azzal összetéveszthető megnevezést tartalmaz, ezen felirat előtt jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék esetében az üvegfajtához tartozó, a 3. § (1) bekezdésében szereplő megnevezések valamelyikét;

b) 2. § (1) bekezdésében meghatározott jellemzőkkel nem rendelkező termék esetében a termék összetételére vonatkozó információt.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagállamok kristályüvegekre vonatkozó jogszabályai közelítéséről szóló 69/493/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Melléklet a 75/1999. (XII. 21.) GM rendelethez

A kristályüveg-kategóriák kémiai és fizikai tulajdonságainak meghatározására szolgáló módszerek

1. Vegyelemzés

1.1. Bárium-oxid és ólom(II)-oxid:

1.1.1. Bárium-oxid+ólom(II)-oxid együttes meghatározása

Platina tégelybe 0,0001 g pontossággal mérjünk ki kb. 0,5 g finomra zúzott üveget (üvegport). Nedvesítsük meg vízzel, majd adjunk hozzá 10 ml 15%-os kénsavat és 10 ml fluorsavat. Melegítsük homokfürdőn, amíg a kénsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni, és újra adjunk hozzá 10 ml fluorsavat. Ismét melegítsük addig, amíg a kénsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és a tégely falát öblítsük le vízzel. Melegítsük fehér füst újbóli megjelenéséig. Hagyjuk lehűlni, óvatosan adjunk hozzá 10 ml vizet, majd vigyük át egy 400 ml-es főzőpohárba. A tégelyt többször öblítsük ki 10%-os kénsavval és ugyanezzel töltsük fel 100 ml-re. Melegítsük forrásig, majd 2–3 percig hagyjuk forrni. A hőforrásról levéve hagyjuk állni egy éjszakán keresztül. Szűrjük át G4-es üvegszűrő tégelyen, mossuk először 10%-os kénsavval, majd kétszer-háromszor etanollal. Egy órán át szárítószekrényben 150 °C-on szárítsuk. Mérjük le együttesen a keletkezett bárium-szulfátot (BaSO4) és ólom-szulfátot (PbSO4).

1.1.2. Bárium-oxid meghatározása

Platina tégelybe 0,0001 g pontossággal mérjünk ki kb. 0,5 g finomra zúzott üveget (üvegport). Nedvesítsük meg vízzel és adjunk hozzá 10 ml fluorsavat és 5 ml perklórsavat. Melegítsük homokfürdőn, amíg a perklórsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és újra adjunk hozzá 10 ml fluorsavat. Ismét melegítsük, amíg a perklórsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és a tégely falát öblítsük le desztillált vízzel. Melegítsük fel ismét és pároljuk csaknem szárazra. Adjunk hozzá 50 ml 10%-os sósavat és lassan melegítsük, hogy a füstölögtetési maradék feloldódjék. Vigyük át egy 400 ml-es főzőpohárba és vízzel egészítsük ki 200 ml-re. Melegítsük forrásig, majd a forró oldaton vezessünk keresztül kénhidrogént. Amikor az ólomszulfid csapadék a főzőpohár alján leülepedett, zárjuk el a gázáramot. Finom szűrőpapíron szűrjük át és mossuk kénhidrogénnel telített hideg vízzel. A szűrletet forraljuk fel és – szükség esetén – csökkentsük térfogatát 300 ml-re bepárlással. Főzéskor adjunk hozzá 10 ml 10%-os kénsavat. A hőforrásról levéve hagyjuk állni legalább 4 órán keresztül. Finom szűrőpapíron szűrjük le és mossuk hideg vízzel. A csapadékot 1050 °C-on izzítsuk és mérjük le a kapott bárium-szulfát (BaSO4) súlyát.

1.2. Cink-oxid meghatározása

A bárium-szulfát csapadék elválasztása után a szűrlet térfogatát bepárlással csökkentsük 200 ml-re. Metilvörös jelenlétében közömbösítsük ammóniával és adjunk hozzá 20 ml 0,1n kénsavat. A pH-mérőn 0,1n kénsavval, vagy 0,1n nátronlúggal (amelyikre szükség van) állítsunk be pH=2 értéket, és a hideg oldatba vezessünk kénhidrogén-áramot. A cinkszulfid csapadékot négy órán át hagyjuk állni, majd finom szűrőpapíron szűrjük. Hideg, kénhidrogénnel telített vízzel mossuk. A szűrőn lévő csapadékot oldjuk fel 25 ml forró, 10%-os sósavval. A szűrőt forrásban lévő vízzel mossuk mindaddig, amíg a térfogat 150 ml nem lesz. Lakmuszpapír jelenlétében ammóniával közömbösítsük és 1–2 g szilárd urotropin hozzáadásával állítsunk be kb. pH=5 értéket. Adjunk hozzá néhány csepp frissen készített vízes 0,5%-os xilenolnarancs-oldatot és 0,1n komplexon III oldattal titráljuk addig, amíg a rózsaszín citromsárgába át nem vált.

1.3. Kálium-oxid meghatározása

kálium-tetrafenilborid csapadékkal és mérlegeléssel

Feltárás: Platina tégelybe mérjünk ki 2 g finomra zúzott üveget (üvegport). 2 ml tömény salétromsavval, 15 ml perklórsavval és 25 ml fluorsavval kezelve, vízfürdőn, majd homokfürdőn tárjuk fel. Füstölögtessük szárazra, majd 20 ml forró vízben és 2–3 ml tömény sósavban oldjuk fel. Öntsük át egy 200 ml-es mérőlombikba és töltsük jelig desztillált vízzel.

Reagensek: 6%-os nátriumtetrafenilborid-oldat: 250 ml desztillált vízben oldjunk fel 1,5 g reagenst. A kis mértékű zavarosságot 1 g alumínium-oxid-hidrát hozzáadásával küszöböljük ki. Rázzuk erősen 5 percig, majd szűrjük le, melynek során az első 20 ml szűrletet ismét öntsük vissza.

A csapadék mosóoldata, mely kálium-tetrafenilboriddal telített: 50 ml 0,1n sósavban oldjunk fel 0,1 g káliumkloridot. Keverés közben nátrium-tetrafenilborid oldatot adjunk hozzá mindaddig, amíg már semmi sem csapódik ki. Üvegszűrőn keresztül szűrjük és desztillált vízzel mossuk. Exszikkátorban szobahőmérsékleten szárítsuk. Ezután 250 ml vízhez adjunk hozzá a megszárított sóból 20–30 mg-ot. Időről időre rázzuk fel. 30 perc elteltével adjunk hozzá 0,5–1 g alumínium-oxid hidrátot. Néhány percig rázzuk, majd szűrjük le.

A művelet elvégzése: A sósavas feltárási folyadékból annyit vegyünk ki, amely kb. 10 mg K2O-t tartalmaz. 250 ml-es főzőpohárban hígítsuk fel kb. 100 ml-re. Lassan, enyhe keverés közben adjuk hozzá a reagensoldatot, pl. 5 mg feltételezett kálium-oxid esetén 10 ml reagenst. Legfeljebb 15 percig hagyjuk állni, majd szűrjük át G3-as vagy G4-es lemért üvegszűrő-tégelyen. A mosófolyadékkal mossuk, majd szárítsuk 30 percig 120 °C-on. Átszámítási faktor káliumoxidra: 0,13143

1.4. Tűréshatárok

A tűréshatár az abszolút érték +-0,1%-a minden tömeg meghatározási mérésnél. Amennyiben egy analízis az elemzés tűréshatárán belül a megadott határétékek (30, 24 vagy 10%) alatti értéket eredményez, akkor legalább három elemzés átlagát kell venni. Ha az elemzés az előírt határértéknél magasabb vagy azonos értéket mutat, illetve eléri a 29,95, 23,95 vagy 9,95%-ot, a kristályüveget el kell fogadni a vonatkozó 30, 24, illetve 10%-os kategóriákban.

2. Fizikai meghatározások

2.1. Sűrűség

Meghatározása hidrosztatikus mérleggel történik +-0,01 pontossággal. Levegőben és desztillált vízben 20 °C-on mérjünk le legalább 20 g-os mintát.

2.2. Törésmutató

A törésmutatót refraktométerrel kell meghatározni +-0,001-es pontossággal.

2.3. Mikrokeménység

A Vickers-keménységet az ASTM E 92 65 szabvány szerint kell mérni, azonban 50 g terhelés alkalmazásával és 15 mérés átlagának figyelembevételével.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!