nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról
2015-01-01
2017-01-01
18

162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról1

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3. § A Hivatal jogelődje a Menekültügyi és Migrációs Hivatal.

4. §4 (1)5

(2)6

(3)7 A miniszter a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése szerinti honosítási eljárással és az 5. §-a szerinti visszahonosítási eljárással, a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával összefüggésben a Hivatal felett gyakorolt, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott hatáskörét a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve látja el.

(4)8 A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)–h) pontjában meghatározott hatásköröket.

4/A. §9 (1)10 A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) Főigazgatói megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. §11 (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

(1a)12 A Kormány központi anyakönyvi szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2)13

(3)14 A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll.

(4)15 A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,

b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5/A. §16

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)17

(3)18

Melléklet a 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelethez19

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei20

A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei

Területi szervek megnevezése és székhelye

Illetékességi terület

1. Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest

Budapest Főváros, Pest megye

2. Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-
Szolnok megye

3. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged

Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye

4. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye

5. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs

Baranya, Somogy, Tolna megye

6. Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár

Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye

7. Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!