nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
2010-01-09
infinity
24

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezményben foglaltakkal összhangban – a következőket rendeljük el:

1. §1

2. §2 Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.

3. §3

3/A. §4

4. § (1)5 Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)6

(5)7

(6)8

1. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez9

2. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez10

3. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez11

Vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény
megnevezése

Korlátozás területe, módja

A.

 

B.

 

C. Halogénezett szénhidrogének

Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.

D.

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!