nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozat
a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról
2002-04-12
infinity
2

1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozat

a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról

A Kormány a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok azonos elveken nyugvó, igazságos és gyors állami kártalanítása érdekében a következőket rendeli el:

1. Felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Ptk. 28. §-ában foglalt képviseleti jogkörében eljárva a 2. pontban foglaltak szerint tegyen ajánlatot a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárokat az 1972. évi II. törvény 58. §-ának (3) bekezdése alapján megillető kártalanítás megegyezésével történő rendezésére.

2.1 Az 1. pont szerint felajánlandó kártalanítás összege azok esetében, akiknél nem áll fenn HCV vírus okozta aktív májkárosodás, azaz a HCV kóroki szerepére csupán HCV antitestek utalnak, egyszeri 500 000 Ft, továbbá a kártalanításról szóló külön megállapodás aláírását követő hónaptól havi 8000 Ft járadék a májkímélő életmód esetleges többletköltségeire. Azon fertőzöttek esetében, akiknél kimutatható aktív HCV okozta májkárosodás áll fenn, a kártalanítás összege egyszeri 2 millió Ft és a kártalanításról szóló külön megállapodás aláírását követő hónaptól havi 12 000 Ft járadék a májkímélő életmód esetleges többletköltségeire. A havi járadék összege minden év április 1-jén (legelőször 2002. április 1-jén) a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a hivatalos infláció mértéke szerint növekszik. Azon fertőzöttek, akik az egyszeri 2 millió Ft összegű kártalanításról szóló külön megállapodást 2002. január 1-je előtt írták alá, a havi járadékra 2002. január 1-jei időpontra visszamenőlegesen jogosultak.

3. Az 1. pont szerinti megegyezést írásba kell foglalni, és ebben kell rögzíteni azt, hogy az állam az érintettek esetében méltányosságból nem vitatja a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló stabil vérkészítmények alkalmazása és az egyébként más úton is terjedő HCV fertőzés közötti ok-okozati összefüggést. A 2. pont szerint havi járadékban részesülő személy vállalja a májkímélő életmód rendszabályainak megtartását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a HCV fertőzés aktivitását évente orvosi vizsgálattal ellenőrizzék.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!