nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet
a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
2009-01-01
2014-09-04
2
Jogszabály

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Nyilvános könyvtárban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára a beiratkozási díjból 50%-os kedvezményt kell adni.

2. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (2) bekezdésében a pedagógusok számára meghatározott ingyenes látogatási kedvezmény nem jelenti a beiratkozási díj megfizetése alóli mentességet.

(2) A nemzeti kulturális örökség minisztere és az oktatási miniszter évente közös közleménnyel közzéteszi az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában azoknak a könyvtáraknak a jegyzékét, amelyek mentesítik a pedagógusokat a beiratkozási díj megfizetése alól.

3. § (1) A könyvtári dolgozó valamennyi nyilvános könyvtárban mentesül a beiratkozási díj fizetése alól.

(2) A nyilvános könyvtárban nem kell beiratkozási díjat fizetni a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak.

4. §1 A fenntartó mentesítheti az általa fenntartott könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól különösen a pedagógusokat, a közművelődési intézmények dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóit, továbbá azokat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak.

5. § A fenntartó által biztosított kedvezményeket a könyvtár használati szabályzatában kell meghatározni.

6. § Az 1., a 3. és a 4. §-ban meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően történő beiratkozás esetén kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!