nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
2013-01-01
2013-12-31
14

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–2. §1

Fogalmak

3. §2

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének általános előírásai

4. §3

A települési szilárd hulladékra vonatkozó szabályok

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése

5–8. §4

A települési szilárd hulladék szállítása

9. §5

A települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

10–14. §6

Települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok

15–16. §7

Települési hulladékkezelési tevékenység végzésének feltételei

17–18. §8

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelmények

19. §9

Engedélyezés és ellenőrzés

20–23. §10

23/A. §11

24–25. §12

Eljáró hatóságok

26. §13

27. § (1)14 A hulladékgazdálkodás ellenőrzésére jogosult környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség képviselője jogosult:

a)15

b) hulladékszállítmányt feltartóztatni a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével;

c)–d)16

(2)17

(3)18

Meglévő hulladékártalmatlanítók további üzemeltetésének felülvizsgálata

28–29. §19

29/A. §20

Hatályba léptető és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2002. január 1-jén lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)21

(3)22

31. §23

Melléklet a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelethez24

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!