nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
2014-01-01
2015-01-01
15

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről1

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–2. §2

Fogalmak

3. §3

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének általános előírásai

4. §4

A települési szilárd hulladékra vonatkozó szabályok

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése

5–8. §5

A települési szilárd hulladék szállítása

9. §6

A települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

10–14. §7

Települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok

15–16. §8

Települési hulladékkezelési tevékenység végzésének feltételei

17–18. §9

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelmények

19. §10

Engedélyezés és ellenőrzés

20–23. §11

23/A. §12

24–25. §13

Eljáró hatóságok

26. §14

27. § (1)15 A hulladékgazdálkodás ellenőrzésére jogosult környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség képviselője jogosult:

a)16

b) hulladékszállítmányt feltartóztatni a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével;

c)–d)17

(2)18

(3)19

Meglévő hulladékártalmatlanítók további üzemeltetésének felülvizsgálata

28–29. §20

29/A. §21

Hatályba léptető és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2002. január 1-jén lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)22

(3)23

31. §24

Melléklet a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelethez25

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!