nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
2015-06-27
infinity
3

8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Tv.) 32. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Alkotás u. 42–46., 48–50., Győri út 9–15., 17–19. szám alatti, 7804 és 7805/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetként a 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675 és 7676 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemlékeket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1882–84 között emelt, Hauszmann Alajos tervezte egykori Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyüttesének védelme.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartására, jó karban tartására a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a Tv. rendelkezései szerint köteles gondoskodni.

3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!