nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
2014-11-21
2016-07-29
11

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A 91/271/EGK Irányelvben előírt Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot (a továbbiakban: Program) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Program szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és településcsoportok jegyzékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése az R.2 hatálybalépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő tisztításának biztosításával lehetséges.

2. §3 (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb

a)4 2008. december 31-ig a 10 000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat);

b)5 2010. december 31-ig a 15 000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 2. táblázat);

c)6 2015. december 31-ig a 10 000–15 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 3. táblázat);

d)7 2015. december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő 2000–10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat);

e)8 2015. december 31-ig – a d) pontban foglalt területek kivételével – a 2000–10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 5. táblázat).

(2)9 A 2. melléklet 6. táblázata tartalmazza a megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott szennyvízelvezetési agglomerációkat.

3. § (1)10 A Programot a Kormány legalább kétévente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

(2)11 A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. január 1-jén lép hatályba.12

(2) A 3. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénnyel egyidejűleg lép hatályba.

(3)13 Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1)–(3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez14

1. táblázat
SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓK

a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv)
2-7. cikkeiben leírtak szerint

Az agglomerációk száma és a lakosegyenértékben kifejezett terhelés

2012. december 31-i állapot

Kibocsátási területek

Normál területek

Érzékeny területek

Összesítve minden területre

A. Édesvizek és torkolatok

A. Édesvizek és torkolatok

Agglomerációs osztály

darabszám

összes LE

darabszám

összes LE

darabszám

összes LE

2 000 = < LE = < 10 000

373

1 539 315

14

53 624

387

1 592 939

10 000 < LE = < 15 000

59

711 869

1

14 064

60

725 933

15 000 < LE = < 150 000

105

3 891 203

5

260 107

110

4 151 310

150 000 LE felett

10

4 291 349

0

0

10

4 291 349

ÖSSZESEN

547

10 433 736

20

327 795

567

10 761 531

2. táblázat
GYŰJTŐRENDSZEREK

az Irányelv 3. cikkében leírtak szerint

A megfelelő gyűjtőrendszerek száma és kapacitása

2012. december 31-i állapot

Kibocsátási területek

Normál területek

Érzékeny területek

Összesítve minden területre

A. Édesvizek és torkolatok

A. Édesvizek és torkolatok

Agglomerációs osztály

darabszám

kiszolgált LE

darabszám

kiszolgált LE

darabszám

kiszolgált LE

2 000 = < LE =< 10 000

115

521 225

6

17 518

121

538 743

10 000 < LE =< 15 000

20

224 244

2

23 901

22

248 145

15 000 < LE =< 150 000

120

4 372 787

5

249 069

125

4 621 856

150 000 LE felett

10

4 555 916

0

0

10

4 555 916

ÖSSZESEN

265

9 674 172

13

290 488

278

9 964 660

2.1. táblázat
GYŰJTŐRENDSZEREK

az Irányelv 3. cikkének megvalósítási programja normál területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelő gyűjtőrendszerek kiépítésének ütemezése normál területeken

Agglomerációs osztály

2 000 = < LE =
< 10 000

10 000 < LE =
< 15 000

15 000 < LE =
< 150 000

150 000 LE felett

Összesítve minden osztályra

Év

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

2012. december 31.

115

521 225

20

224 244

120

4 372 787

10

4 555 916

265

9 674 172

2015. december 31.

382

1 676 355

65

755 500

120

4 370 006

10

4 555 916

577

11 357 777

2.2. táblázat
GYŰJTŐRENDSZEREK

az Irányelv 3. cikkének megvalósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelő gyűjtőrendszerek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

Agglomerációs osztály

2 000 = < LE =
< 10 000

10 000 < LE =
< 15 000

15 000 < LE =
< 150 000

150 000 LE felett

Összesítve minden osztályra

Év

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

darab-
szám

kiszolgált LE

2012. december 31.

6

17 518

2

23 901

5

249 069

0

0

13

290 488

2015. december 31.

13

45 958

2

23 901

5

249 069

0

0

20

318 928

3. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

az Irányelv 4-6. cikkeiben leírtak szerint

A megfelelő szennyvíztisztító telepek száma és kapacitása

2012. december 31-i állapot

Kibocsátási területek

Normál területek

Érzékeny területek

Összesítve minden területre

A. Édesvizek és torkolatok

A. Édesvizek és torkolatok

Agglomerációs osztály

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

2 000 =< LE =< 10 000

157

858 001

9

56 431

166

914 432

10 000 < LE =< 15 000

32

425 923

2

48 820

34

474 743

15 000 < LE =< 150 000

121

6 319 478

5

357 976

126

6 677 454

150 000 LE felett

12

5 485 915

0

0

12

5 485 915

ÖSSZESEN

322

13 089 317

16

463 227

338

13 552 544

3.0. táblázat

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

az Irányelv 5. cikk (2) bekezdésében leírtak szerint

A megfelelő szennyvíztisztító telepek száma és kapacitása érzékeny területeken

2012. december 31-i állapot

Kibocsátási területek

A. Édesvizek és torkolatok

B. Parti vizek

Összesítve minden területre

Agglomerációs osztály

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

10 000 < LE =< 15 000

2

48 820

0

0

2

48 820

15 000 < LE =< 150 000

5

357 976

0

0

5

357 976

150 000 LE felett

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

7

406 796

0

0

7

406 796

3.1. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

az Irányelv 4. cikkének megvalósítási programja normál területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelő szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése normál területeken

Agglomerációs osztály

2 000 = < LE =
< 10 000

10 000 < LE =
< 15 000

15 000 < LE =
< 150 000

150 000 LE felett

Összesítve minden osztályra

Év

darab-
szám

LE kapacitás

darab-
szám

LE kapacitás

darab-
szám

LE kapacitás

darab-
szám

LE kapacitás

darab-
szám

LE kapacitás

2012. december 31.

157

858 001

32

425 923

121

6 319 478

12

5 485 915

322

13 089 317

2015. december 31.

382

2 171 833

65

906 002

120

6 319 478

10

5 485 915

577

14 883 228

3.2. táblázat
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

az Irányelv 4. cikkének megvalósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelő szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

Agglomerációs osztály

2 000 = < LE =
< 10 000

10 000 < LE =
< 15 000

15 000 < LE =
< 150 000

150 000 LE felett

Összesítve minden

osztályra

Év

darab-
szám

LE

kapacitás

darab-
szám

LE

kapacitás

darab-
szám

LE

kapacitás

darab-
szám

LE

kapacitás

darab-
szám

LE

kapacitás

2012. december 31.

9

56 431

2

48 820

5

357 976

0

0

16

463 227

2015. december 31.

13

61 674

2

48 820

5

357 976

0

0

20

468 470

3.3. táblázat

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

az Irányelv 5. cikk (2) bekezdésének megvalósítási programja érzékeny területeken

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A megfelelő szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken

Agglomerációs osztály

10 000< LE =<15 000

15 000< LE =<150 000

150 000 LE felett

Összesítve minden osztályra

Év

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

darabszám

LE kapacitás

2012. december 31.

2

48 820

5

357 976

0

0

7

406 796

2015. december 31.

2

48 820

5

357 976

0

0

7

406 796

4. táblázat

SZENNYVÍZISZAP

az Irányelv 14. cikkének megvalósítási programja

A települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap elhelyezése és hasznosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

szárazanyag tonna/év

Kibocsátás

Iszapkibocsátás felszíni vizekbe

Hasznosított iszap

Elhelyezett iszap

Év

Csővezetékek

Hajók

Egyéb

Mezőgazdasági elhelyezés

Egyéb

Lerakók

Égetés

Egyéb

Mennyiség

Mennyiség

Mennyiség

Mennyiség

Mennyiség

2012. december 31.

-

-

-

89 658

6 718

23 963

6 699

35 951

2015. december 31.

-

-

-

80 370

12 963

31 961

0

9 165

5. táblázat
BERUHÁZÁSOK

az Irányelv magyarországi megvalósítási programjának fejlesztési költségei

Beruházási költségek 2012. december 31-től, milliárd Ft-ban / millió EUR-ban

 

 

 

 

1 EUR=296,9 Ft

3. cikk:

4., 5., 6., 7. és 14. cikk:

Gyűjtőrendszerek és szállítóművek

A települési szennyvíz- és iszapkezelő-, valamint

-elhelyező telepek

Időszak

Mrd Ft

M EUR

Mrd Ft

M EUR

2011. január 1-jétől 2012. végéig*

188,9

636,2

114,1

384,2

2013. január 1-jétől 2015. végéig**

325,1

1094,9

86,7

292,3

2013 - 2015 között összesen

514,0

1731,1

200,8

676,5

 

 

 

 

 

A megvalósítás költségigénye
2011 - 2015 között:

714,8 Mrd Ft, azaz

2 407,6 M EUR

*: a 2008. december 31. és a 2010. december 31. határidős agglomerációk még hátralevő, határidőre nem teljesült fejlesztéseinek költségigénye összesen: 303,0 Mrd Ft (1020,4 M EUR).

**: a 2015. december 31. határidős agglomerációk fejlesztési költségigénye összesen: 411,8 Mrd Ft (1387,2 M EUR).

2. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez15

Az Irányelvben előírt Program szennyvízelvezetési agglomerációi

1. táblázat: Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyűjtőin

Kiépítési határidő: 2008. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahá-
lózat bővítése (CS) / Szállítóveze-
ték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Keszthely

 

43 777

73 053

 

TF

 

Alsópáhok

1 360

 

 

 

 

Balatonederics

1 030

 

 

 

 

Balatongyörök

1 021

 

CS

 

 

Cserszegtomaj

2 792

 

 

 

 

Felsőpáhok

635

 

 

 

 

Gyenesdiás

3 568

 

 

 

 

Hévíz

4 663

 

 

 

 

Karmacs

822

 

 

 

 

Keszthely

20 382

 

 

 

 

Nemesbük

681

 

 

 

 

Nemesvita

325

 

 

 

 

Rezi

1 184

 

 

 

 

Sármellék

1 829

 

 

 

 

Szentgyörgyvár

298

 

 

 

 

Vindornyafok

123

 

 

 

 

Vonyarcvashegy

2 178

 

 

 

 

Zalavár

886

 

 

 

Kéthely

 

12 159

15 162

 

TF

 

Balatonberény

1 091

 

 

 

 

Balatonfenyves

1 874

 

 

 

 

Balatonkeresztúr

1 605

 

 

 

 

Balatonmáriafürdő

691

 

 

 

 

Balatonszentgyörgy

1 614

 

 

 

 

Balatonújlak

503

 

 

 

 

Fonyód-Alsóbélatelep

568

 

 

 

 

Főnyed

78

 

 

 

 

Hollád

235

 

 

 

 

Kéthely

2 299

 

 

 

 

Somogyszentpál

797

 

 

 

 

Szegerdő

215

 

 

 

 

Tikos

130

 

 

 

 

Vörs

459

 

 

 

Marcali

 

12 782

14 162

 

TF

 

Csömend

303

 

 

 

 

Marcali

11 733

 

CS

 

 

Nikla

746

 

 

 

Nemesgulács

 

6 223

17 679

 

 

 

Ábrahámhegy

441

 

 

 

 

Badacsonytomaj

2 178

 

 

 

 

Badacsonytördemic

871

 

 

 

 

Balatonrendes

134

 

 

 

 

Káptalantóti

452

 

 

 

 

Kékkút

81

 

 

 

 

Kisapáti

326

 

 

 

 

Nemesgulács

926

 

 

 

 

Szigliget

814

 

 

 

Tapolca

 

20 947

28 277

 

TF

 

Gyulakeszi

710

 

 

 

 

Lesencefalu

321

 

 

 

 

Lesenceistvánd

949

 

 

 

 

Lesencetomaj

1 141

 

 

 

 

Sáska

289

 

 

 

 

Tapolca

15 966

 

 

 

 

Uzsa

333

 

 

 

 

Zalahaláp

1 238

 

 

 

Zalaegerszeg

 

84 473

114 665

 

 

 

Alibánfa

407

 

 

 

 

Alsónemesapáti

676

 

 

 

 

Babosdöbréte

466

 

 

 

 

Bagod

1 254

 

 

 

 

Bak

1 628

 

 

 

 

Bocfölde

1 123

 

 

 

 

Boncodfölde

346

 

 

 

 

Böde

296

 

 

 

 

Búcsúszentlászló

811

 

 

 

 

Csatár

550

 

 

 

 

Csonkahegyhát

326

 

 

 

 

Dobronhegy

142

 

 

 

 

Egervár

1 051

 

 

 

 

Gősfa

321

 

 

 

 

Hagyárosbörönd

310

 

CS

 

 

Hottó

327

 

 

 

 

Kávás

247

 

 

 

 

Kemendollár

523

 

 

 

 

Keménfa

90

 

 

 

 

Kisbucsa

450

 

 

 

 

Kiskutas

171

 

 

 

 

Kispáli

291

 

 

 

 

Lakhegy

453

 

 

 

 

Nagykutas

422

 

 

 

 

Nagypáli

477

 

 

 

 

Nemesapáti

519

 

 

 

 

Nemeshetés

262

 

 

 

 

Nemessándorháza

302

 

 

 

 

Nemesszentandrás

270

 

 

 

 

Németfalu

190

 

 

 

 

Ozmánbük

198

 

CS

 

 

Pethőhenye

418

 

 

 

 

Pókaszepetk

937

 

 

 

 

Pusztaszentlászló

598

 

 

 

 

Salomvár

615

 

 

 

 

Sárhida

796

 

 

 

 

Söjtör

1 461

 

 

 

 

Teskánd

1 116

 

 

 

 

Vasboldogasszony

610

 

 

 

 

Vaspör

373

 

CS

 

 

Vöckönd

103

 

 

 

 

Zalaboldogfa

334

 

 

 

 

Zalacséb

514

 

 

 

 

Zalaegerszeg

59 618

 

 

 

 

Zalaistvánd

352

 

 

 

 

Zalaszentgyörgy

408

 

 

 

 

Zalaszentiván

1 042

 

 

 

 

Zalaszentlőrinc

279

 

 

 

Zalakaros

 

5 006

10 705

 

 

 

Galambok

1 244

 

 

 

 

Garabonc

715

 

 

 

 

Nagyrada

465

 

 

 

 

Zalakaros

1 849

 

 

 

 

Zalamerenye

173

 

 

 

 

Zalaszabar

560

 

 

 

Összesen:

 

 

273 703

 

 

2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2010. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahá-
lózat bővítése (CS) / Szállítóveze-
ték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Abony

 

20 056

20 683

 

TF

 

Abony

14 769

 

 

 

 

Kőröstetétlen

904

 

 

 

 

Törtel

4 383

 

 

 

Ajka

 

33 426

39 391

 

 

 

Ajka

29 048

 

 

 

 

Csehbánya

289

 

 

 

 

Farkasgyepű

368

 

 

 

 

Kislőd

1 208

 

 

 

 

Magyarpolány

1 170

 

 

 

 

Városlőd

1 343

 

 

 

Aszód

 

21 568

22 797

SZ

TF

 

Aszód

6 163

 

CS

 

 

Bag

3 710

 

 

 

 

Domony

2 159

 

CS

 

 

Galgamácsa

1 854

 

CS

 

 

Hévízgyörk

2 997

 

 

 

 

Iklad

2 031

 

 

 

 

Kisnémedi

640

 

CS

 

 

Püspökszilágy

756

 

CS

 

 

Vácegres

849

 

CS

 

 

Váckisújfalu

409

 

CS

 

Baja

 

47 272

72 215

SZ

TF

 

Baja

37 330

 

CS

 

 

Érsekcsanád

2 828

 

CS

 

 

Sükösd

3 693

 

CS

 

 

Vaskút

3 421

 

CS

 

Balassagyarmat

 

20 368

26 217

 

 

 

Balassagyarmat

16 055

 

 

 

 

Ipolyszög

649

 

 

 

 

Őrhalom

983

 

 

 

 

Patvarc

708

 

 

 

Balatonfüred

 

8 907

22 169

 

 

 

Aszófő

392

 

 

 

 

Balatonakali

644

 

 

 

 

Balatonfüred

4 393

 

 

 

 

Balatonszőlős

625

 

 

 

 

Balatonudvari

310

 

 

 

 

Dörgicse

254

 

 

 

 

Örvényes

158

 

 

 

 

Pécsely

526

 

 

 

 

Tihany

1 358

 

 

 

 

Vászoly

247

 

 

 

Balatonfűzfő

 

25 496

19 105

 

TF

 

Alsóörs

1 586

 

 

 

 

Balatonalmádi

8 506

 

 

 

 

Balatonfüred (Szívkórháztól K-re)

8 920

 

 

 

 

Balatonfűzfő

2 283

 

 

 

 

Csopak

1 741

 

 

 

 

Felsőörs

1 591

 

 

 

 

Lovas

428

 

 

 

 

Paloznak

441

 

 

 

Balatonlelle

 

27 721

35 997

 

TF

 

Balatonboglár

5 901

 

 

 

 

Balatonlelle

5 309

 

 

 

 

Balatonőszöd

507

 

 

 

 

Balatonszemes

1 827

 

 

 

 

Buzsák

1 369

 

 

 

 

Fonyód

4 288

 

CS

 

 

Lengyeltóti

3 123

 

 

 

 

Ordacsehi

794

 

 

 

 

Öreglak

1 572

 

 

 

 

Somogyvár

1 803

 

 

 

 

Szőlősgyörök

1 228

 

 

 

Balmazújváros

 

17 622

19 280

 

 

 

Balmazújváros

17 622

 

 

 

Barcs

 

20 736

30 401

 

TF

 

Babócsa

1 597

 

 

 

 

Barcs

11 173

 

 

 

 

Bélavár

367

 

 

 

 

Bolhó

762

 

 

 

 

Csokonyavisonta

1 575

 

 

 

 

Darány

950

 

 

 

 

Drávagárdony

146

 

 

 

 

Drávatamási

401

 

 

 

 

Heresznye

247

 

 

 

 

Istvándi

613

 

 

 

 

Kálmáncsa

654

 

 

 

 

Kastélyosdombó

221

 

 

 

 

Komlósd

168

 

 

 

 

Péterhida

162

 

 

 

 

Rinyaújlak

271

 

 

 

 

Somogyaracs

198

 

 

 

 

Szulok

690

 

 

 

 

Vízvár

541

 

 

 

Bátaszék

 

10 554

20 384

 

TF

 

Alsónána

731

 

 

 

 

Báta

1 742

 

CS

 

 

Bátaapáti

411

 

 

 

 

Bátaszék

6 380

 

CS

 

 

Mórágy

904

 

 

 

 

Mőcsény

386

 

 

 

Bátonyterenye

 

17 151

17 951

 

 

 

Bátonyterenye

12 764

 

CS

 

 

Dorogháza

1 101

 

 

 

 

Mátraverebély

1 958

 

 

 

 

Nemti

743

 

 

 

 

Szuha

585

 

 

 

Békés

 

19 924

22 204

 

TF

 

Békés

19 924

 

 

 

Békéscsaba

 

61 046

64 626

 

TF

 

Békéscsaba

61 046

 

 

 

Biatorbágy

 

12 638

15 194

 

 

 

Biatorbágy

12 638

 

 

 

Bicske

 

15 361

18 737

 

TF

 

Bicske

11 813

 

CS

 

 

Csabdi

1 178

 

 

 

 

Mány

2 370

 

 

 

Bonyhád

 

18 898

19 993

 

TF

 

Bonyhád

13 758

 

 

 

 

Cikó

861

 

 

 

 

Kakasd

1 658

 

 

 

 

Kismányok

332

 

 

 

 

Nagymányok

2 289

 

 

 

Budakeszi

 

13 707

23 116

 

TF

 

Budakeszi

13 707

 

CS

 

Budapest

 

1 868 555

2 473 858

 

TF

 

Budaörs

27 306

 

CS

 

 

Budapest (Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep-Csepel)

778 860

 

CS

 

 

Nagykovácsi

6 912

 

 

 

 

Remeteszőlős

755

 

 

 

 

Budapest (Dél-Pest)

249 133

 

CS

TF

 

Gyál

22 709

 

 

 

 

Üllő

11 585

 

 

 

 

Vecsés

20 164

 

 

 

 

Budakalász

10 450

 

CS

 

 

Budapest (Észak-Pest)

707 718

 

CS

 

 

Kerepes

9 943

 

 

 

 

Kistarcsa

12 046

 

 

 

 

Nagytarcsa

3 883

 

 

 

 

Üröm

7 091

 

 

 

Cegléd

 

36 384

69 695

 

 

 

Cegléd

36 384

 

CS

 

Csongrád

 

18 812

21 406

 

TF

 

Csongrád

16 961

 

CS

 

 

Csongrád-Bokros

640

 

 

 

 

Felgyő

1 211

 

 

 

Csorna

 

14 536

20 137

 

TF

 

Bősárkány

2 088

 

CS

 

 

Csorna

10 489

 

 

 

 

Farád

1 959

 

 

 

Debrecen

 

228 318

412 506

 

 

 

Debrecen

204 333

 

 

 

 

Ebes

4 442

 

 

 

 

Hajdúsámson

12 884

 

 

 

 

Mikepércs

4 405

 

CS

 

 

Sáránd

2 254

 

 

 

Demecser

 

15 094

15 537

 

 

 

Berkesz

855

 

 

 

 

Demecser

4 284

 

 

 

 

Gégény

1 975

 

 

 

 

Kék

1 966

 

 

 

 

Nyírtass

2 063

 

 

 

 

Pátroha

2 905

 

 

 

 

Székely

1 046

 

 

 

Dombóvár

 

22 831

27 109

SZ

TF

 

Attala

837

 

CS

 

 

Dombóvár

19 067

 

 

 

 

Döbrököz

2 026

 

CS

 

 

Kapospula

901

 

 

 

Dunakeszi

 

85 132

107 317

 

 

 

Csomád

1 546

 

 

 

 

Dunakeszi

40 441

 

 

 

 

Fót

18 927

 

CS

 

 

Göd

17 843

 

 

 

 

Mogyoród

6 375

 

 

 

Dunaújváros

 

67 518

70 715

 

 

 

Baracs

3 360

 

CS

 

 

Dunaújváros

46 813

 

CS

 

 

Kisapostag

1 385

 

CS

 

 

Mezőfalva

4 720

 

CS

 

 

Nagyvenyim

4 096

 

CS

 

 

Kulcs

2 665

 

CS

 

 

Rácalmás

4 479

 

CS

 

Dunavarsány

 

21 853

39 605

 

TF

 

Áporka

1 121

 

 

 

 

Délegyháza

3 559

 

 

 

 

Dunavarsány

7 416

 

 

 

 

Majosháza

1 519

 

 

 

 

Szigetszentmárton

2 133

 

 

 

 

Taksony

6 105

 

 

 

Écs

 

18 362

18 588

 

TF

 

Écs

1 841

 

 

 

 

Győrasszonyfa

521

 

 

 

 

Győrság

1 458

 

 

 

 

Nyalka

447

 

 

 

 

Nyúl

4 188

 

 

 

 

Pannonhalma

3 890

 

 

 

 

Pázmándfalu

954

 

 

 

 

Pér

2 374

 

 

 

 

Pér-Mindszentpuszta

333

 

 

 

 

Ravazd

1 211

 

 

 

 

Táp

744

 

 

 

 

Tarjánpuszta

401

 

 

 

Edelény

 

10 030

18 047

 

TF

 

Edelény

10 030

 

 

 

Eger

 

66 783

82947

 

TF

 

Eger

54 867

 

CS

 

 

Egerbakta

1 445

 

 

 

 

Egerszalók

1 927

 

 

 

 

Egerszólát

1 022

 

 

 

 

Felsőtárkány

3 479

 

 

 

 

Novaj

1 389

 

 

 

 

Ostoros

2 654

 

 

 

Érd

 

81 456

89 236

 

TF

 

Diósd

9 235

 

CS

 

 

Érd

63 333

 

CS

 

 

Tárnok

8 888

 

CS

 

Esztergom

 

28 550

38 916

 

 

 

Esztergom

28 550

 

 

 

Gárdony

 

23 655

27 728

 

TF

 

Gárdony

9 952

 

CS

 

 

Kápolnásnyék

3 536

 

 

 

 

Nadap

525

 

 

 

 

Pázmánd

2 065

 

 

 

 

Sukoró

1 343

 

 

 

 

Velence

5 445

 

 

 

 

Vereb

789

 

 

 

Gyömrő

 

31 843

35 059

 

 

 

Ecser

3 624

 

 

 

 

Gyömrő

16 466

 

CS

 

 

Maglód

11 753

 

 

 

Gyöngyös

 

42 534

59989

 

TF

 

Gyöngyös

31 018

 

CS

 

 

Gyöngyös (Mátrafüred)

1 388

 

 

 

 

Gyöngyöshalász

2 542

 

 

 

 

Gyöngyösoroszi

1 567

 

 

 

 

Gyöngyössolymos

2 888

 

 

 

 

Nagyréde

3 131

 

 

 

Győr

 

157 433

209 662

 

 

 

Abda

3 058

 

 

 

 

Börcs

1 271

 

 

 

 

Gönyű

3 012

 

CS

 

 

Győr

128 567

 

 

 

 

Győrújbarát

6 048

 

 

 

 

Győrújfalu

1 600

 

 

 

 

Ikrény

1 755

 

 

 

 

Kisbajcs

871

 

 

 

 

Koroncó

2 054

 

 

 

 

Nagybajcs

969

 

 

 

 

Nagyszentjános

1 790

 

CS

 

 

Rábapatona

2 445

 

 

 

 

Töltéstava

2 218

 

 

 

 

Vámosszabadi

1 614

 

 

 

 

Vének

161

 

 

 

Gyula

 

31 199

43 073

 

 

 

Gyula

31 199

 

 

 

Hajdúböszörmény

 

36 845

60 028

 

 

 

Bocskaikert

3 081

 

 

 

 

Hajdúböszörmény

31 547

 

CS

 

 

Hajdúböszörmény-Bodaszőlő

1 376

 

CS

 

 

Hajdúböszörmény-Hajdúvid

841

 

 

 

Hajdúhadház

 

19 247

22 233

 

TF

 

Hajdúhadház

12 762

 

CS

 

 

Téglás

6 485

 

 

 

Hajdúnánás

 

26 045

26 140

 

TF

 

Hajdúdorog

8 877

 

 

 

 

Hajdúnánás

17 168

 

CS

 

Hatvan

 

35 516

36 303

 

 

 

Apc

2 536

 

 

 

 

Ecséd

3 180

 

CS

 

 

Hatvan

20 525

 

 

 

 

Lőrinci

5 696

 

 

 

 

Szűcsi

1 600

 

CS

 

 

Zagyvaszántó

1 979

 

 

 

Hódmezővásárhely

 

45 700

72 259

 

TF

 

Hódmezővásárhely

45 700

 

CS

 

Jászapáti

 

16 929

17 997

 

 

 

Jászapáti

8 879

 

 

 

 

Jászkisér

5 546

 

 

 

 

Jászszentandrás

2 504

 

 

 

Jászberény

 

29 793

44 039

 

TF

 

Jászberény

26 809

 

CS

 

 

Jászjákóhalma

2 984

 

 

 

Kalocsa

 

28 603

36 337

SZ

TF

 

Bátya

2 023

 

 

 

 

Drágszél

329

 

 

 

 

Dunaszentbenedek

812

 

CS

 

 

Foktő

1 606

 

 

 

 

Géderlak

983

 

CS

 

 

Homokmégy

1 326

 

 

 

 

Kalocsa

16 959

 

CS

 

 

Miske

1 656

 

 

 

 

Öregcsertő

753

 

 

 

 

Szakmár

1 148

 

 

 

 

Uszód

1 008

 

CS

 

Kaposvár

 

77 332

143 139

SZ

 

 

Kaposvár

65 337

 

 

 

 

Kaposszerdahely

980

 

CS

 

 

Magyaratád

824

 

 

 

 

Magyaregres

621

 

 

 

 

Mernye

1 410

 

 

 

 

Orci

550

 

 

 

 

Patalom

341

 

 

 

 

Sántos

531

 

CS

 

 

Simonfa

358

 

 

 

 

Somogyaszaló

587

 

 

 

 

Somogyaszaló-Antalmajor

172

 

 

 

 

Somogyjád

1 601

 

 

 

 

Szentbalázs

319

 

CS

 

 

Taszár

1 970

 

 

 

 

Várda

449

 

 

 

 

Zimány

574

 

 

 

 

Zselickislak

304

 

 

 

 

Zselicszentpál

404

 

 

 

Karcag

 

20 523

20 626

 

 

 

Karcag

20 523

 

 

 

Kazincbarcika

 

52 048

53 886

 

TF

 

Alsótelekes

165

 

 

 

 

Berente

1 177

 

 

 

 

Dövény

310

 

 

 

 

Égerszög

50

 

 

 

 

Felsőkelecsény

372

 

 

 

 

Felsőnyárád

987

 

 

 

 

Felsőtelekes

718

 

 

 

 

Izsófalva

1 794

 

 

 

 

Jákfalva

541

 

 

 

 

Kánó

171

 

 

 

 

Kazincbarcika

28 249

 

CS

 

 

Kurityán

1 625

 

 

 

 

Martonyi

423

 

 

 

 

Meszes

197

 

 

 

 

Múcsony

3 151

 

 

 

 

Ormosbánya

1 680

 

 

 

 

Rudabánya

2 584

 

 

 

 

Sajóivánka

610

 

 

 

 

Szalonna

1 116

 

 

 

 

Szendrő

4 228

 

 

 

 

Szőlősardó

115

 

 

 

 

Szuhogy

1 181

 

 

 

 

Teresztenye

27

 

 

 

 

Zubogy

577

 

 

 

Kecskemét

 

128 248

248 077

 

 

 

Ballószög

3 418

 

 

 

 

Helvécia

4 494

 

 

 

 

Kecskemét

111 863

 

 

 

 

Kerekegyháza

6 300

 

 

 

 

Városföld

2 173

 

CS

 

Kiskőrös

 

14 259

16 469

 

 

 

Kiskőrös

14 259

 

CS

 

Kiskunfélegyháza

 

29 567

70 456

SZ

 

 

Kiskunfélegyháza

29 567

 

CS

 

Kiskunhalas

 

28 101

30 540

SZ

TF

 

Kiskunhalas

28 101

 

CS

 

Kisvárda

 

16 888

39 684

 

 

 

Kisvárda

16 888

 

CS

 

Komló

 

27 549

29 929

 

TF

 

Bodolyabér

237

 

 

 

 

Komló

24 066

 

CS

 

 

Liget

382

 

 

 

 

Magyarhertelend

620

 

 

 

 

Magyarszék

1 056

 

 

 

 

Mánfa

798

 

 

 

 

Mecsekpölöske

390

 

 

 

Körmend

 

11 694

20 532

 

 

 

Körmend

11 694

 

CS

 

Köröm

 

23 306

23 311

 

TF

 

Berzék

1 118

 

CS

 

 

Gesztely

2 813

 

CS

 

 

Hernádkak

1 689

 

CS

 

 

Hernádnémeti

3 520

 

 

 

 

Köröm

1 386

 

CS

 

 

Onga

4 857

 

CS

 

 

Ónod

2 444

 

CS

 

 

Sajóhídvég

1 080

 

CS

 

 

Sajólád

2 958

 

CS

 

 

Sajópetri

1 441

 

CS

 

Kunsziget

 

17 084

19 076

 

 

 

Dunaszeg

1 985

 

 

 

 

Dunaszentpál

723

 

 

 

 

Győrladamér

1 635

 

 

 

 

Győrzámoly

2 474

 

 

 

 

Kunsziget

1 218

 

 

 

 

Lébény

3 147

 

 

 

 

Mecsér

597

 

 

 

 

Mosonszentmiklós

2 379

 

 

 

 

Öttevény

2 926

 

 

 

Makó

 

36 826

52 561

SZ

TF

 

Apátfalva

2 977

 

CS

 

 

Földeák

3 049

 

CS

 

 

Kiszombor

3 894

 

CS

 

 

Magyarcsanád

1 455

 

CS

 

 

Makó

23 378

 

CS

 

 

Maroslele

2 073

 

CS

 

Mátészalka

 

24 944

37 743

SZ

 

 

Mátészalka

17 144

 

 

 

 

Nyírcsaholy

2 210

 

CS

 

 

Nyírmeggyes

2 622

 

 

 

 

Ópályi

2 968

 

 

 

Mezőkövesd

 

16 644

21 885

 

 

 

Mezőkövesd

16 644

 

CS

 

Mezőtúr

 

17 111

17 111

 

TF

 

Mezőtúr

17 111

 

 

 

Miskolc

 

194 505

259 910

 

TF

 

Alsózsolca

5 768

 

 

 

 

Arnót

2 529

 

 

 

 

Bükkszentkereszt

1 234

 

 

 

 

Felsőzsolca

6 658

 

 

 

 

Kistokaj

2 049

 

 

 

 

Mályi

4 080

 

 

 

 

Miskolc

162 905

 

CS

 

 

Nyékládháza

4 965

 

 

 

 

Szirmabesenyő

4 317

 

 

 

Mohács

 

20 164

20 460

 

 

 

Lánycsók

2 426

 

 

 

 

Mohács

17 738

 

 

 

Monor

 

30 713

32 667

 

 

 

Csévharaszt

1 895

 

 

 

 

Gomba

2 951

 

 

 

 

Monor

17 677

 

 

 

 

Monorierdő

4 116

 

 

 

 

Péteri

2 185

 

 

 

 

Vasad

1 889

 

 

 

Mosonmagyaróvár

 

38 707

74 801

 

TF

 

Halászi

3 097

 

 

 

 

Levél

1 785

 

 

 

 

Máriakálnok

1 733

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár

32 092

 

 

 

Nagyatád

 

19 017

22 521

 

TF

 

Bakháza

191

 

CS

 

 

Görgeteg

1 111

 

CS

 

 

Háromfa

788

 

CS

 

 

Kutas

1 456

 

CS

 

 

Lábod

2 048

 

CS

 

 

Nagyatád

10 921

 

CS

 

 

Ötvöskónyi

925

 

CS

 

 

Rinyaszentkirály

394

 

CS

 

 

Tarany

1 183

 

CS

 

Nagykanizsa

 

59 944

70 559

SZ

TF

 

Bocska

313

 

CS

 

 

Eszteregnye

686

 

CS

 

 

Fityeház

649

 

CS

 

 

Fűzvölgy

124

 

CS

 

 

Homokkomárom

193

 

CS

 

 

Hosszúvölgy

167

 

CS

 

 

Iharos

460

 

 

 

 

Iharosberény

1 271

 

 

 

 

Inke

1 233

 

 

 

 

Magyarszentmiklós

255

 

CS

 

 

Magyarszerdahely

528

 

CS

 

 

Nagykanizsa

49 070

 

CS

 

 

Nagyrécse

1 083

 

 

 

 

Pogányszentpéter

493

 

 

 

 

Rigyác

391

 

CS

 

 

Semjénháza

601

 

CS

 

 

Szepetnek

1 589

 

CS

 

 

Zalaszentbalázs

838

 

CS

 

Nagykőrös

 

24 016

25 705

 

TF

 

Nagykőrös

24 016

 

CS

 

Nyírbátor

 

16 416

18 886

SZ

TF

 

Nyírbátor

12 399

 

 

 

 

Nyírgyulaj

2 045

 

CS

 

 

Nyírvasvári

1 972

 

CS

 

Nyíregyháza

 

127 989

184 080

 

 

 

Kálmánháza

1 905

 

 

 

 

Kótaj

4 496

 

 

 

 

Nyíregyháza

118 185

 

CS

 

 

Nyírpazony

3 403

 

 

 

Ócsa

 

16 804

18 186

 

 

 

Felsőpakony

3 324

 

 

 

 

Inárcs

4 407

 

 

 

 

Ócsa

9 073

 

CS

 

Orosháza

 

28 888

47 063

SZ

TF

 

Orosháza

28 888

 

CS

 

Ózd

 

34 361

39 788

 

TF

 

Ózd

34 361

 

CS

 

Paks

 

19 481

25 529

 

TF

 

Paks

19 481

 

 

 

Pécel

 

15 123

16 980

SZ

TF

 

Pécel

15 123

 

 

 

Pécs

 

164 119

213 478

SZ

TF

 

Bakonya

330

 

 

 

 

Boda

416

 

 

 

 

Bogád

1 001

 

CS

 

 

Cserkút

581

 

 

 

 

Gyód

649

 

 

 

 

Keszü

1 228

 

 

 

 

Kozármisleny

5 934

 

 

 

 

Kővágószőlős

1 255

 

 

 

 

Kővágótöttös

329

 

 

 

 

Nagykozár

1 948

 

CS

 

 

Pécs

147 719

 

 

 

 

Pellérd

2 255

 

 

 

 

Romonya

474

 

CS

 

Pilisvörösvár

 

13 838

21 149

 

TF

 

Pilisvörösvár

13 838

 

CS

 

Püspökladány

 

15 008

16 542

 

TF

 

Püspökladány

15 008

 

CS

 

Ráckeve

 

19 772

24 102

 

 

 

Apaj

1 224

 

 

 

 

Dömsöd

5 795

 

 

 

 

Lórév

292

 

 

 

 

Makád

1 192

 

 

 

 

Ráckeve

9 965

 

 

 

 

Szigetbecse

1 304

 

 

 

Sajószentpéter

 

17 182

17 808

 

 

 

Alacska

801

 

 

 

 

Kondó

622

 

 

 

 

Parasznya

1 157

 

 

 

 

Radostyán

633

 

 

 

 

Sajókápolna

407

 

 

 

 

Sajólászlófalva

436

 

 

 

 

Sajószentpéter

12 034

 

 

 

 

Varbó

1 092

 

 

 

Salgótarján

 

43 680

55 122

 

 

 

Kazár

1 870

 

 

 

 

Mátraszele

984

 

 

 

 

Salgótarján

37 199

 

CS

 

 

Somoskőújfalu

2 280

 

 

 

 

Vizslás

1 347

 

 

 

Sárospatak

 

20 979

27 985

 

TF

 

Bodrogolaszi

928

 

 

 

 

Erdőhorváti

643

 

 

 

 

Háromhuta

125

 

 

 

 

Hercegkút

662

 

 

 

 

Komlóska

240

 

 

 

 

Makkoshotyka

892

 

 

 

 

Olaszliszka

1 737

 

 

 

 

Sárazsadány

246

 

 

 

 

Sárospatak

12 827

 

CS

 

 

Tolcsva

1 884

 

 

 

 

Vámosújfalu

795

 

 

 

Sárvár

 

16 460

32 724

 

 

 

Rábapaty

1 648

 

CS

 

 

Sárvár

14 812

 

CS

 

Siófok

 

39 048

44 648

SZ

TF

 

Balatonendréd

1 330

 

CS

 

 

Balatonföldvár

2 235

 

 

 

 

Balatonszabadi

2 994

 

 

 

 

Balatonszárszó

1 965

 

 

 

 

Balatonvilágos
(I. szennyvízrégióhoz)

91

 

 

 

 

Kőröshegy

1 329

 

 

 

 

Siófok

25 441

 

CS

 

 

Siójut

620

 

 

 

 

Szántód

592

 

 

 

 

Zamárdi

2 451

 

 

 

Solymár

 

14 066

15 579

 

 

 

Pilisszentiván

4 165

 

 

 

 

Solymár

9 901

 

CS

 

Sülysáp

 

25 372

25 372

SZ

ÚT

 

Kóka

4 316

 

CS

 

 

Mende

4 133

 

CS

 

 

Sülysáp

8 188

 

CS

 

 

Tápiószecső

6 162

 

CS

 

 

Úri

2 573

 

CS

 

Szarvas

 

16 795

17 912

 

TF

 

Szarvas

16 795

 

CS

 

Százhalombatta

 

18 577

21 924

 

TF

 

Százhalombatta

18 577

 

 

 

Szécsény

 

20 779

20 917

 

TF

 

Endrefalva

1 238

 

CS

 

 

Hollókő

329

 

 

 

 

Karancsság

1 242

 

 

 

 

Ludányhalászi

1 496

 

 

 

 

Magyargéc

899

 

 

 

 

Nagylóc

1 591

 

 

 

 

Nógrádmegyer

1 716

 

CS

 

 

Nógrádsipek

698

 

 

 

 

Nógrádszakál

636

 

 

 

 

Piliny

589

 

 

 

 

Rimóc

1 841

 

 

 

 

Szalmatercs

441

 

 

 

 

Szécsény

5 999

 

CS

 

 

Szécsényfelfalu

418

 

 

 

 

Varsány

1 646

 

 

 

Szeged

 

170 286

220 969

 

 

 

Deszk

3 485

 

 

 

 

Kübekháza

1 450

 

 

 

 

Szeged

161 837

 

CS

 

 

Tiszasziget

1 739

 

 

 

 

Újszentiván

1 775

 

 

 

Székesfehérvár

 

117 481

197 170

 

 

 

Jenő

1 332

 

 

 

 

Nádasdladány

1 745

 

 

 

 

Pákozd

3 057

 

 

 

 

Pátka

1 686

 

 

 

 

Sárkeszi

611

 

 

 

 

Sárszentmihály

2 997

 

 

 

 

Seregélyes

4 432

 

 

 

 

Székesfehérvár

99 247

 

 

 

 

Úrhida

2 374

 

 

 

Szekszárd

 

33 599

56 454

 

TF

 

Szekszárd

33 599

 

CS

 

Szentendre

 

62 089

74 042

 

TF

 

Csobánka

3 178

 

 

 

 

Dunabogdány

3 113

 

 

 

 

Kisoroszi

946

 

 

 

 

Leányfalu

3 483

 

CS

 

 

Pócsmegyer

1 919

 

CS

 

 

Pomáz

16 445

 

CS

 

 

Szentendre

25 274

 

CS

 

 

Szigetmonostor

2 235

 

CS

 

 

Tahitótfalu

5 496

 

CS

 

Szentes

 

28 456

81 437

 

TF

 

Szentes

28 456

 

 

 

Szentgotthárd

 

13 523

15 524

 

 

 

Alsószölnök

373

 

 

 

 

Csörötnek

902

 

 

 

 

Gasztony

445

 

 

 

 

Magyarlak

790

 

 

 

 

Rábagyarmat

806

 

 

 

 

Rátót

306

 

 

 

 

Rönök

417

 

 

 

 

Szakonyfalu

360

 

 

 

 

Szentgotthárd

8 787

 

CS

 

 

Vasszentmihály

337

 

 

 

Szerencs

 

18 914

23 777

 

 

 

Bekecs

2 521

 

 

 

 

Legyesbénye

1 538

 

 

 

 

Mád

2 290

 

 

 

 

Mezőzombor

2 429

 

 

 

 

Rátka

970

 

 

 

 

Szerencs

9 166

 

 

 

Szigetszentmiklós

 

34 714

61 545

 

TF

 

Szigetszentmiklós

34 714

 

CS

 

Szolnok

 

112 536

108 376

 

 

 

Besenyszög

3 511

 

 

 

 

Jászalsószentgyörgy

3 482

 

 

 

 

Rákóczifalva

5 410

 

 

 

 

Rákócziújfalu

1 988

 

 

 

 

Szajol

3 771

 

 

 

 

Szászberek

998

 

 

 

 

Szolnok

73 193

 

 

 

 

Tiszajenő

1 617

 

 

 

 

Tiszapüspöki

2 098

 

CS

 

 

Tiszavárkony

1 506

 

 

 

 

Tiszavárkony-Szőlő

275

 

 

 

 

Tószeg

4 382

 

 

 

 

Újszász

6 216

 

 

 

 

Vezseny

648

 

 

 

 

Zagyvarékas

3 441

 

 

 

Szombathely

 

115 790

167 133

 

 

 

Balogunyom

1 144

 

 

 

 

Bozsok

343

 

 

 

 

Bucsu

543

 

 

 

 

Cák

285

 

 

 

 

Dozmat

225

 

 

 

 

Gencsapáti

2 743

 

 

 

 

Gyöngyösfalu

1 144

 

 

 

 

Kisunyom

418

 

 

 

 

Kőszeg

11 628

 

 

 

 

Kőszegdoroszló

243

 

 

 

 

Kőszegpaty

208

 

 

 

 

Kőszegszerdahely

459

 

 

 

 

Lukácsháza

1 055

 

 

 

 

Nárai

1 233

 

 

 

 

Nemesbőd

612

 

 

 

 

Nemescsó

283

 

 

 

 

Perenye

646

 

 

 

 

Pusztacsó

149

 

 

 

 

Salköveskút

473

 

 

 

 

1 352

 

 

 

 

Sorokpolány

836

 

 

 

 

Söpte

763

 

 

 

 

Szombathely

77 547

 

 

 

 

Tanakajd

715

 

 

 

 

Táplánszentkereszt

2 570

 

 

 

 

Torony

1 942

 

 

 

 

Vasasszonyfa

373

 

 

 

 

Vassurány

824

 

 

 

 

Vasszécseny

1 374

 

 

 

 

Velem

337

 

 

 

 

Vép

3 323

 

 

 

Tápiószele

 

15 958

15 634

SZ

TF

 

Farmos

3 507

 

CS

 

 

Tápiógyörgye

3 461

 

CS

 

 

Tápiószele

5 992

 

CS

 

 

Tápiószentmárton-Göbölyjárás

324

 

CS

 

 

Újszilvás

2 674

 

CS

 

Tápiószentmárton

 

13 547

15 078

SZ

ÚT

 

Bénye

1 193

 

CS

 

 

Káva

664

 

CS

 

 

Pánd

2 006

 

CS

 

 

Tápióbicske

3 331

 

CS

 

 

Tápióság

2 586

 

CS

 

 

Tápiószentmárton

3 767

 

CS

 

Tata

 

26 480

36 352

 

 

 

Baj

2 754

 

 

 

 

Tata

23 726

 

 

 

Tiszaföldvár

 

11 227

15 124

SZ

 

 

Tiszaföldvár

11 227

 

CS

 

Tiszaújváros

 

20 998

28 893

 

 

 

Nagycsécs

808

 

 

 

 

Sajóörös

1 304

 

 

 

 

Sajószöged

2 232

 

 

 

 

Tiszaújváros

16 654

 

 

 

Tokaj

 

13 383

15 748

 

 

 

Bodrogkeresztúr

1 168

 

 

 

 

Bodrogkisfalud

872

 

 

 

 

Csobaj

750

 

 

 

 

Erdőbénye

1 144

 

 

 

 

Szegi

283

 

 

 

 

Szegilong

211

 

 

 

 

Taktabáj

625

 

 

 

 

Tarcal

2 898

 

 

 

 

Tiszaladány

667

 

 

 

 

Tiszatardos

241

 

 

 

 

Tokaj

4 524

 

 

 

Tolna

 

22 178

22 496

 

TF

 

Bogyiszló

2 216

 

 

 

 

Dunaszentgyörgy

2 555

 

 

 

 

Fácánkert

623

 

 

 

 

Fadd

4 409

 

 

 

 

Gerjen

1 203

 

 

 

 

Tolna

11 172

 

 

 

Tököl

 

40 563

50 698

SZ

TF

 

Halásztelek

9 183

 

 

 

 

Szigetcsép

2 282

 

 

 

 

Szigethalom

17 035

 

 

 

 

Szigetújfalu

1 957

 

 

 

 

Tököl

10 106

 

 

 

Törökbálint

 

13 015

28 467

 

 

 

Törökbálint

13 015

 

 

 

Törökszentmiklós

 

21 098

21 744

 

TF

 

Törökszentmiklós

21 098

 

CS

 

Vác

 

73 111

112 424

 

TF

 

Csörög

1 891

 

 

 

 

Dömös

1 144

 

 

 

 

Kismaros

2 093

 

 

 

 

Kosd

2 483

 

 

 

 

Nagymaros

4 756

 

CS

 

 

Őrbottyán

7 091

 

CS

 

 

Pilismarót

1 991

 

 

 

 

Szendehely

1 515

 

 

 

 

Szokolya

1 810

 

 

 

 

Sződliget

4 423

 

 

 

 

Vác

33 475

 

 

 

 

Vácduka

1 360

 

 

 

 

Váchartyán

1 772

 

 

 

 

Vácrátót

1 869

 

 

 

 

Verőce

3 643

 

 

 

 

Visegrád

1 795

 

 

 

Várpalota

 

20 307

24 601

SZ

 

 

Várpalota

20 307

 

 

 

Vásárosnamény

 

15 120

15 160

 

 

 

Gemzse

846

 

 

 

 

Gyüre

1 200

 

 

 

 

Ilk

1 237

 

 

 

 

Kisvarsány

1 035

 

 

 

 

Nagyvarsány

1 484

 

 

 

 

Olcsva

648

 

 

 

 

Vásárosnamény

8 670

 

 

 

Veresegyház

 

28 513

30 439

 

TF

 

Erdőkertes

7 505

 

CS

 

 

Szada

4 675

 

CS

 

 

Veresegyház

16 333

 

CS

 

Összesen:

 

 

8 406 414

 

 

3. táblázat: Agglomerációk 10 000 - 15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahá-
lózat bővítése (CS) / Szállítóveze-
ték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Aba

 

11 217

11 764

 

 

 

Aba

4 484

 

 

 

 

Káloz

2 389

 

 

 

 

Sárkeresztúr

2 524

 

 

 

 

Soponya

1 820

 

 

 

Abádszalók

 

12 076

14 024

SZ

TF

 

Abádszalók

4 328

 

CS

 

 

Kunhegyes

7 748

 

CS

 

Abaújszántó

 

8 025

10 092

 

 

 

Abaújkér

660

 

 

 

 

Abaújszántó

3 130

 

 

 

 

Golop

560

 

 

 

 

Monok

1 700

 

 

 

 

Tállya

1 975

 

 

 

Albertirsa

 

12 181

14 784

 

 

 

Albertirsa

12 181

 

 

 

Balatonfőkajár

11 244

14 334

 

Balatonakarattya

893

 

 

 

Balatonfőkajár

1 339

Balatonkenese

2 685

Balatonvilágos

1 104

Füle

873

Lepsény

3 016

Mezőszentgyörgy

1 334

Boldva

 

10 977

12 739

 

 

 

Boldva

2 399

 

 

 

 

Borsodszirák

1 185

 

 

 

 

Damak

248

 

 

 

 

Hangács

591

 

 

 

 

Nyomár

317

 

 

 

 

Sajóecseg

1 059

 

 

 

 

Sajókeresztúr

1 507

 

 

 

 

Sajópálfala

722

 

 

 

 

Sajósenye

435

 

 

 

 

Sajóvámos

2 176

 

 

 

 

Ziliz

338

 

 

 

Celldömölk

 

11 156

13 023

 

TF

 

Celldömölk

11 156

 

CS

 

Csömör

 

9 077

13 351

 

TF

 

Csömör

9 077

 

CS

 

Csurgó

 

12 547

11 592

SZ

TF

 

Berzence

2 602

 

 

 

 

Csurgó

5 229

 

 

 

 

Csurgónagymarton

154

 

 

 

 

Gyékényes

988

 

 

 

 

Porrog

230

 

CS

 

 

Porrogszentkirály

278

 

CS

 

 

Somogyudvarhely

1 025

 

 

 

 

Szenta

388

 

CS

 

 

Zákány

1 098

 

 

 

 

Zákányfalu

555

 

 

 

Emőd

 

10 103

11 835

 

 

 

Bükkaranyos

1 466

 

 

 

 

Emőd

4 932

 

 

 

 

Harsány

2 041

 

 

 

 

Kisgyőr

1 664

 

 

 

Encs

 

8 626

13 043

 

 

 

Encs

6 500

 

 

 

 

Gibárt

340

 

 

 

 

Méra

1 786

 

 

 

Fehérgyarmat

 

9 803

11 410

 

TF

 

Fehérgyarmat

7 967

 

 

 

 

Kérsemjén

309

 

 

 

 

Nábrád

911

 

 

 

 

Panyola

616

 

 

 

Forráskút

 

11 999

14 898

SZ

ÚT

 

Bordány

3 258

 

CS

 

 

Forráskút

2 315

 

CS

 

 

Üllés

3 062

 

CS

 

 

Zsombó

3 364

 

CS

 

Füzesabony

 

11 533

14 806

 

TF

 

Besenyőtelek

2 672

 

 

 

 

Dormánd

1 038

 

 

 

 

Füzesabony

7 823

 

CS

 

Gyomaendrőd

 

13 688

14 159

 

TF

 

Gyomaendrőd

13 688

 

 

 

Heves

 

10 864

11 540

 

 

 

Heves

10 864

 

CS

 

Hosszúpályi

 

9 921

10 520

SZ

TF

 

Hajdúbagos

1 996

 

CS

 

 

Hosszúpályi

5 763

 

 

 

 

Monostorpályi

2 162

 

CS

 

Ibrány

 

12 576

14 541

 

 

 

Ibrány

6 835

 

 

 

 

Nagyhalász

5 741

 

 

 

Isaszeg

 

11 210

11 932

 

TF

 

Isaszeg

11 210

 

 

 

Izsák

 

11 177

11 794

 

TF

 

Ágasegyháza

2 018

 

 

 

 

Izsák

5 904

 

CS

 

 

Orgovány

3 255

 

 

 

Kaba

 

10 094

10 130

SZ

TF

 

Báránd

2 667

 

CS

 

 

Kaba

6 005

 

CS

 

 

Tetétlen

1 422

 

CS

 

Kiskunmajsa

 

11 498

12 358

 

 

 

Kiskunmajsa

11 498

 

 

 

Kistelek

 

7 138

11 293

 

TF

 

Kistelek

7 138

 

CS

 

Kunszentmárton

 

8 793

11 425

 

 

 

Kunszentmárton

8 793

 

CS

 

Lajosmizse

 

11 073

13 317

 

TF

 

Lajosmizse

11 073

 

CS

 

Lenti

 

10 067

10 842

 

TF

 

Csesztreg

860

 

 

 

 

Iklódbördőce

281

 

 

 

 

Kerkabarabás

276

 

 

 

 

Lenti

7 961

 

CS

 

 

Zalabaksa

689

 

 

 

Lövő

 

4 791

13 489

 

 

 

Egyházasfalu

866

 

 

 

 

Lövő

1 427

 

 

 

 

Sopronhorpács

846

 

 

 

 

Újkér

971

 

 

 

 

Und

323

 

 

 

 

Völcsej

358

 

 

 

Madocsa

 

14 698

13 874

 

 

 

Bölcske

2 787

 

 

 

 

Dunaföldvár

8 722

 

 

 

 

Madocsa

1 935

 

 

 

 

Paks - Dunakömlőd

1 254

 

 

 

Mezőkovácsháza

6 362

13 288

Mezőkovácsháza

6 362

 

Mórahalom

 

8 519

13 853

SZ

TF

 

Mórahalom

5 822

 

CS

 

 

Zákányszék

2 697

 

CS

 

Nádudvar

 

8 887

10 138

 

TF

 

Nádudvar

8 887

 

 

 

Nagykálló

 

10 893

10 898

 

TF

 

Biri

1 424

 

 

 

 

Nagykálló

9 469

 

 

 

Nagykáta

 

5 420

13 117

SZ

TF

 

Nagykáta

5 420

 

 

 

Pásztó

 

9 559

10 172

SZ

 

 

Pásztó

9 559

 

 

 

Páty

 

6 974

11 107

 

 

 

Páty

6 974

 

 

 

Pétervására

 

8 453

10 043

 

TF

 

Bükkszenterzsébet

1 114

 

 

 

 

Erdőkövesd

655

 

 

 

 

Istenmezeje

1 653

 

 

 

 

Pétervására

2 306

 

 

 

 

Szentdomonkos

460

 

 

 

 

Tarnalelesz

1 789

 

 

 

 

Váraszó

476

 

 

 

Pilis

 

11 498

11 926

 

 

 

Pilis

11 498

 

 

 

Piliscsaba

 

7 950

10 132

 

TF

 

Piliscsaba

7 950

 

 

 

Ráckeresztúr

 

12 200

14 624

 

TF

 

Gyúró

1 223

 

 

 

 

Martonvásár

5 603

 

CS

 

 

Ráckeresztúr

3 310

 

 

 

 

Tordas

2 064

 

CS

 

Recsk

 

8 353

12 012

 

TF

 

Bodony

793

 

CS

 

 

Mátraballa

786

 

CS

 

 

Mátraderecske

1 959

 

CS

 

 

Parád

2 082

 

CS

 

 

Recsk

2 733

 

CS

 

Sárbogárd

 

12 508

14 670

 

 

 

Sárbogárd

12 508

 

 

 

Sarkad

 

10 108

12 089

SZ

TF

 

Sarkad

10 108

 

CS

 

Siklós

 

9 501

10 603

 

TF

 

Siklós

9 501

 

CS

 

Solt

 

6 815

11 256

SZ

TF

 

Dunatetétlen

530

 

 

 

 

Solt

6 285

 

 

 

Sümeg

 

9 669

10 220

SZ

TF

 

Bazsi

388

 

 

 

 

Dabronc

425

 

CS

 

 

Gógánfa

796

 

CS

 

 

Hetyefő

73

 

CS

 

 

Sümeg

6 357

 

CS

 

 

Sümegprága

613

 

 

 

 

Ukk

322

 

CS

 

 

Zalaerdőd

250

 

CS

 

 

Zalagyömörő

445

 

CS

 

Szatymaz

 

12 546

12 781

SZ

TF

 

Sándorfalva

7 918

 

CS

 

 

Szatymaz

4 628

 

CS

 

Szentlőrinckáta

 

11 944

11 944

SZ

ÚT

 

Jászfelsőszentgyörgy

1 905

 

CS

 

 

Szentlőrinckáta

1 915

 

CS

 

 

Szentmártonkáta

4 905

 

 

 

 

Tóalmás

3 219

 

CS

 

Szigetvár

 

11 516

13 495

 

 

 

Csertő

391

 

 

 

 

Szentegát

370

 

 

 

 

Szigetvár

10 755

 

 

 

Szikszó

 

7 442

13 525

 

 

 

Aszaló

1 860

 

 

 

 

Szikszó

5 582

 

 

 

Tamási

 

8 345

11 559

 

 

 

Tamási

8 345

 

CS

 

Tét

 

14 097

14 195

 

 

 

Felpéc

829

 

 

 

 

Gyömöre

1 262

 

 

 

 

Győrszemere

3 297

 

CS

 

 

Kajárpéc

1 273

 

 

 

 

Sokorópátka

1 118

 

 

 

 

Szerecseny

801

 

 

 

 

Tényő

1 494

 

CS

 

 

Tét

4 023

 

 

 

Tiszafüred

11 616

13 332

Tiszafüred

11 616

 

Tiszakécske

 

11 553

13 286

 

 

 

Tiszakécske

11 553

 

CS

 

Tiszalök

 

8 057

12 038

SZ

TF

 

Tiszaeszlár

2 572

 

CS

 

 

Tiszalök

5 485

 

CS

 

Tiszavasvári

 

14 003

14 312

 

 

 

Szorgalmatos

1 039

 

 

 

 

Tiszavasvári

12 964

 

 

 

Tura

 

10 210

11 105

 

 

 

Galgahévíz

2 489

 

 

 

 

Tura

7 721

 

 

 

Újfehértó

 

13 005

14 309

 

 

 

Újfehértó

13 005

 

 

 

Összesen:

 

 

711 954

 

 

4. táblázat: Agglomerációk 2 000 - 10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyűjtőin

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahá-
lózat bővítése (CS) / Szállítóveze-
ték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Hegyesd

 

2 661

2 694

 

 

 

Hegyesd

162

 

 

 

 

Kapolcs

370

 

 

 

 

Monostorapáti

1 176

 

 

 

 

Taliándörögd

754

 

 

 

 

Vigántpetend

199

 

 

 

Kehidakustány

 

2 402

2 521

 

TF

 

Kehidakustány

1 218

 

 

 

 

Vindornyaszőlős

327

 

 

 

 

Zalaszentlászló

857

 

 

 

Lovasberény

 

2 642

2 669

 

ÚT

 

Lovasberény

2 642

 

CS

 

Nagyvázsony

 

4 123

4 931

 

 

 

Barnag

132

 

 

 

 

Hidegkút

417

 

 

 

 

Mencshely

239

 

 

 

 

Nagyvázsony

1 760

 

 

 

 

Pula

195

 

 

 

 

Tótvázsony

1 297

 

 

 

 

Vöröstó

83

 

 

 

Őriszentpéter

 

2 367

2 468

 

 

 

Kisrákos

203

 

 

 

 

Nagyrákos

260

 

 

 

 

Őriszentpéter

1 189

 

 

 

 

Pankasz

460

 

 

 

 

Viszák

255

 

 

 

Révfülöp

 

3 080

4 791

 

TF

 

Balatonszepezd

393

 

 

 

 

Kővágóörs

819

 

 

 

 

Révfülöp

1 187

 

 

 

 

Zánka

681

 

 

 

Sopron - Balf

 

984

2 008

SZ

 

 

Sopron - Balf

984

 

 

 

Várvölgy

 

2 087

2 184

 

 

 

Várvölgy

1 041

 

 

 

 

Vindornyalak

81

 

 

 

 

Zalaszántó

965

 

 

 

Zalakomár

 

4 286

4 405

 

 

 

Balatonmagyaród

456

 

 

 

 

Nemesvid

757

 

 

 

 

Somogysimonyi

91

 

 

 

 

Zalakomár

2 982

 

 

 

Zalalövő

 

3 645

3 825

 

TF

 

Csöde

80

 

 

 

 

Felsőjánosfa

187

 

 

 

 

Szőce

320

 

 

 

 

Zalalövő

3 058

 

CS

 

Zalaszentgrót

 

8 993

9 542

 

 

 

Batyk

391

 

 

 

 

Pakod

891

 

 

 

 

Zalabér

705

 

 

 

 

Zalaszentgrót

6 634

 

 

 

 

Zalavég

372

 

 

 

Zámoly

 

3 032

3 136

 

TF

 

Gánt

835

 

 

 

 

Zámoly

2 197

 

 

 

Összesen:

 

 

47 180

 

 

5. táblázat: Agglomerációk 2 000 - 10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakosszám

Az agglomeráció szennyvízter-
helése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahá-
lózat bővítése (CS) / Szállítóveze-
ték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Ádánd

 

2 124

2 474

 

ÚT

 

Ádánd

2 124

 

CS

 

Adony

 

3 714

3 960

 

TF

 

Adony

3 714

 

 

 

Ajak

 

3 528

3 844

 

TF

 

Ajak

3 528

 

 

 

Alattyán

 

2 084

2 390

 

 

 

Alattyán

2 084

 

 

 

Almásfüzitő

 

4 802

5 598

SZ

TF

 

Almásfüzitő

1 935

 

CS

 

 

Dunaalmás

1 542

 

CS

 

 

Neszmély

1 325

 

CS

 

Alsóberecki

 

2 879

3 101

 

 

 

Alsóberecki

726

 

 

 

 

Bodroghalom

1 384

 

 

 

 

Felsőberecki

282

 

 

 

 

Karos

487

 

 

 

Alsónémedi

 

5 203

5 277

 

TF

 

Alsónémedi

5 203

 

 

 

Apagy

 

7 046

7 426

SZ

ÚT

 

Apagy

2 279

 

CS

 

 

Napkor

3 679

 

CS

 

 

Nyírtét

1 088

 

CS

 

Apostag

 

5 885

6 277

 

 

 

Apostag

1 948

 

 

 

 

Dunavecse

3 937

 

 

 

Aranyosapáti

 

2 041

2 071

 

ÚT

 

Aranyosapáti

2 041

 

CS

 

Arló

 

3 853

3 853

 

TF

 

Arló

3 853

 

CS

 

Ásotthalom

 

3 841

4 305

 

 

 

Ásotthalom

3 841

 

 

 

Bácsalmás

 

6 697

8 600

 

TF

 

Bácsalmás

6 697

 

CS

 

Bácsbokod

 

2 619

6 135

 

TF

 

Bácsbokod

2 619

 

CS

 

Bagamér

 

2 523

2 523

 

ÚT

 

Bagamér

2 523

 

CS

 

Bakonyszentlászló

 

1 906

2 016

 

 

 

Bakonyszentlászló

1 787

 

 

 

 

Fenyőfő

119

 

 

 

Bakonyszombathely

 

2 913

3 015

 

TF

 

Bakonyszombathely

1 450

 

 

 

 

Bársonyos

774

 

CS

 

 

Kerékteleki

689

 

CS

 

Baks

 

2 018

2 368

SZ

ÚT

 

Baks

2 018

 

CS

 

Baktalórántháza

 

4 037

4 474

 

TF

 

Baktalórántháza

4 037

 

CS

 

Balástya

 

3 481

3 710

SZ

TF

 

Balástya

3 481

 

CS

 

Balkány

 

6 468

8 142

 

TF

 

Balkány

6 468

 

CS

 

Bátor

 

1 984

2 184

 

 

 

Bátor

352

 

 

 

 

Egerbocs

588

 

 

 

 

Hevesaranyos

602

 

 

 

 

Szúcs

442

 

 

 

Battonya

 

5 974

6 536

 

TF

 

Battonya

5 974

 

CS

 

Béb

 

5 740

5 995

SZ

TF

 

Adásztevel

801

 

 

 

 

Bakonykoppány

192

 

CS

 

 

Bakonyszücs

322

 

CS

 

 

Béb

240

 

 

 

 

Csót

1 003

 

 

 

 

Homokbödöge

701

 

 

 

 

Nagygyimót

567

 

 

 

 

Nagytevel

512

 

 

 

 

Ugod

1 402

 

 

 

Békéssámson

 

2 445

2 662

 

ÚT

 

Békéssámson

2 445

 

CS

 

Békésszentandrás

 

3 716

5 697

 

 

 

Békésszentandrás

3 716

 

 

 

Bélapátfalva

 

3 075

4 840

 

TF

 

Bélapátfalva

3 075

 

CS

 

Beremend

 

2 509

2 716

 

 

 

Beremend

2 509

 

CS

 

Berhida

 

8 780

8 902

 

TF

 

Berhida

5 917

 

CS

 

 

Csajág

834

 

 

 

 

Küngös

503

 

 

 

 

Papkeszi

1 526

 

 

 

Bezenye

 

8 011

9 509

 

TF

 

Bezenye

1 377

 

CS

 

 

Dunakiliti

1 990

 

 

 

 

Dunasziget

1 510

 

 

 

 

Feketeerdő

537

 

 

 

 

Rajka

2 597

 

 

 

Biharkeresztes

 

4 547

5 937

 

 

 

Ártánd

493

 

 

 

 

Biharkeresztes

4 054

 

 

 

Biharnagybajom

 

5 816

5 816

SZ

ÚT

 

Biharnagybajom

2 840

 

CS

 

 

Sárrétudvari

2 976

 

CS

 

Bodajk

 

7 614

7 744

 

 

 

Balinka

489

 

 

 

 

Bodajk

4 110

 

 

 

 

Csákberény

1 171

 

 

 

 

Csókakő

1 338

 

 

 

 

Söréd

506

 

 

 

Bogács

 

5663

9005

 

TF

 

Bogács

1982

 

 

 

 

Bükkzsérc

985

 

 

 

 

Cserépfalu

1028

 

 

 

 

Cserépváralja

394

 

 

 

 

Tard

1274

 

 

 

Boldog

 

3 021

3 362

 

ÚT

 

Boldog

3 021

 

CS

 

Bóly

 

5 558

5 741

 

TF

 

Babarc

747

 

 

 

 

Bóly

3 974

 

 

 

 

Szajk

837

 

 

 

Borsodbóta

 

5 260

5 286

 

 

 

Borsodbóta

921

 

 

 

 

Bükkmogyorósd

129

 

 

 

 

Csernely

811

 

 

 

 

Csokvaomány

914

 

 

 

 

Lénárddaróc

269

 

 

 

 

Nekézseny

779

 

 

 

 

Sáta

1 143

 

 

 

 

Uppony

294

 

 

 

Borsodnádasd

 

3 279

3 758

 

TF

 

Borsodnádasd

3 279

 

CS

 

Bőcs

 

2 753

4 333

 

 

 

Bőcs

2 753

 

 

 

Böhönye

 

2 380

2 392

 

TF

 

Böhönye

2 380

 

CS

 

Bököny

 

3 221

3 321

 

ÚT

 

Bököny

3 221

 

CS

 

Bucsa

 

2 250

2 250

SZ

TF

 

Bucsa

2 250

 

CS

 

Bugac

 

2 759

3 028

SZ

ÚT

 

Bugac

2 759

 

CS

 

Bugyi

 

5 160

5 469

 

 

 

Bugyi

5 160

 

CS

 

Buják

 

2 187

2 187

SZ

ÚT

 

Buják

2 187

 

CS

 

Cece

 

2 589

2 696

 

TF

 

Cece

2 589

 

CS

 

Ceglédbercel

 

4 364

4 391

 

TF

 

Ceglédbercel

4 364

 

 

 

Cibakháza

 

4 253

4 257

 

 

 

Cibakháza

4 253

 

CS

 

Cigánd

 

5 535

7 176

 

TF

 

Cigánd

3 037

 

 

 

 

Tiszakarád

2 498

 

 

 

Csabrendek

 

3 113

3 231

 

TF

 

Csabrendek

3 113

 

 

 

Csákvár

 

5 197

5 658

 

TF

 

Csákvár

5 197

 

CS

 

Csanádapáca

 

2 599

2 711

SZ

ÚT

 

Csanádapáca

2 599

 

CS

 

Csanádpalota

 

2 941

4 405

SZ

ÚT

 

Csanádpalota

2 941

 

CS

 

Csanytelek

 

2 757

2 757

SZ

TF

 

Csanytelek

2 757

 

CS

 

Csemő

 

4 847

4 993

 

TF

 

Csemő

4 166

 

CS

 

Csenger

 

4 924

7 069

 

TF

 

Csenger

4 924

 

CS

 

Csengőd

 

6 326

6 861

 

 

 

Akasztó

3 230

 

 

 

 

Csengőd

2 020

 

 

 

 

Tabdi

1 076

 

 

 

Csép

 

2 460

2 460

SZ

ÚT

 

Csép

349

 

CS

 

 

Ete

593

 

CS

 

 

Tárkány

1 518

 

CS

 

Csepreg

 

5 929

7 251

 

TF

 

Csepreg

3 275

 

 

 

 

Gyalóka

70

 

 

 

 

Horvátzsidány

808

 

 

 

 

Kiszsidány

87

 

 

 

 

Ólmod

101

 

 

 

 

Répcevis

342

 

 

 

 

Szakony

417

 

 

 

 

Zsira

829

 

 

 

Cserháthaláp

 

3 333

3 956

 

 

 

Cserháthaláp

359

 

 

 

 

Cserhátsurány

837

 

 

 

 

Debercsény

73

 

 

 

 

Magyarnándor

1 122

 

 

 

 

Mohora

942

 

 

 

Cserkeszőlő

 

2 260

2 611

 

TF

 

Cserkeszőlő

2 260

 

 

 

Dad

 

2 119

3 607

 

TF

 

Dad

1 008

 

 

 

 

Kömlőd

1 111

 

 

 

Dány

 

4 424

4 915

 

 

 

Dány

4 424

 

 

 

Dávod

 

1 926

2 146

 

ÚT

 

Dávod

1 926

 

CS

 

Decs

 

8 015

8 189

 

TF

 

Decs

3 843

 

 

 

 

Őcsény

2 365

 

 

 

 

Sárpilis

670

 

 

 

 

Várdomb

1 137

 

 

 

Dejtár

 

5 028

5 252

 

 

 

Dejtár

1 377

 

 

 

 

Drégelypalánk

1 491

 

CS

 

 

Hont

475

 

CS

 

 

Ipolyvece

773

 

 

 

 

Patak

912

 

 

 

Derecske

 

8 914

8 938

SZ

TF

 

Derecske

8 914

 

CS

 

Dévaványa

 

7967

8360

 

TF

 

Dévaványa

7967

 

 

 

Devecser

 

4 427

5 346

 

TF

 

Devecser

4 427

 

 

 

Doboz

 

4 207

4 207

 

ÚT

 

Doboz

4 207

 

CS

 

Dombrád

 

4 070

4 132

 

TF

 

Dombrád

4 070

 

 

 

Domoszló

 

2 006

2 006

 

ÚT

 

Domoszló

2 006

 

CS

 

Döge

 

4 722

4 815

 

 

 

Döge

2 206

 

 

 

 

Fényeslitke

2 516

 

 

 

Dudar

 

6 838

7 165

 

TF

 

Bakonynána

1 067

 

 

 

 

Bakonyoszlop

441

 

 

 

 

Bakonyszentkirály

867

 

 

 

 

Csesznek

563

 

 

 

 

Dudar

1 643

 

 

 

 

Nagyesztergár

1 196

 

 

 

 

Olaszfalu

1 061

 

 

 

Dunapataj

 

3 169

3 169

 

ÚT

 

Dunapataj

3 169

 

CS

 

Dunaszekcső

 

2 524

2 683

 

 

 

Bár

556

 

 

 

 

Dunaszekcső

1 968

 

 

 

Egyek

 

5 128

5 908

 

TF

 

Egyek

5 128

 

CS

 

Előszállás

 

2 365

2 415

 

ÚT

 

Előszállás

2 365

 

CS

 

Encsencs

 

6 777

6 977

SZ

ÚT

 

Encsencs

1 977

 

CS

 

 

Nyírbéltek

2 990

 

CS

 

 

Piricse

1 810

 

CS

 

Enying

 

6 868

7 488

 

TF

 

Enying

6 868

 

CS

 

Epöl

 

4 115

4 894

 

 

 

Bajna

1 937

 

 

 

 

Epöl

647

 

 

 

 

Nagysáp

1 531

 

 

 

Ercsi

 

8 139

9 195

SZ

TF

 

Ercsi

8 139

 

CS

 

Erdőtelek

 

3 274

3 624

SZ

ÚT

 

Erdőtelek

3 274

 

CS

 

Érsekvadkert

 

4 192

4 450

 

 

 

Érsekvadkert

3574

 

 

 

 

Szátok

618

 

 

 

Fábiánsebestyén

 

2 080

5 718

 

ÚT

 

Fábiánsebestyén

2 080

 

CS

 

Fajsz

 

4 531

4 856

 

 

 

Dusnok

2 873

 

 

 

 

Fajsz

1 658

 

 

 

Fegyvernek

 

6 558

6 558

SZ

TF

 

Fegyvernek

6 558

 

CS

 

Fehérvárcsurgó

 

1 955

2 334

 

 

 

Fehérvárcsurgó

1 955

 

 

 

Forró

 

4 991

6 838

 

 

 

Fancsal

313

 

 

 

 

Forró

2 541

 

 

 

 

Hernádbűd

137

 

 

 

 

Hernádszentandrás

443

 

 

 

 

Ináncs

1 218

 

 

 

 

Pere

339

 

 

 

Fülöpszállás

 

3 539

3 547

 

 

 

Fülöpszállás

2 278

 

 

 

 

Soltszentimre

1 261

 

 

 

Füzesgyarmat

 

5 887

6 079

SZ

TF

 

Füzesgyarmat

5 887

 

CS

 

Gádoros

 

3 642

3 831

 

ÚT

 

Gádoros

3 642

 

CS

 

Galgaguta

 

5 438

7 895

 

ÚT

 

Becske

549

 

 

 

 

Bercel

2 088

 

 

 

 

Galgaguta

645

 

 

 

 

Legénd

432

 

 

 

 

Nógrádkövesd

692

 

 

 

 

Nógrádsáp

833

 

 

 

 

Szécsénke

199

 

 

 

Gara

 

2 457

2 665

SZ

TF

 

Gara

2 457

 

CS

 

Gávavencsellő

 

4 365

7 193

 

TF

 

Balsa

837

 

 

 

 

Gávavencsellő

3 528

 

CS

 

Gellénháza

 

2 202

2 563

 

TF

 

Gellénháza

1 571

 

 

 

 

Nagylengyel

509

 

 

 

 

Ormándlak

122

 

 

 

Gönc

 

2 164

2 168

 

TF

 

Gönc

2 164

 

CS

 

Görbeháza

 

2 450

2 638

 

TF

 

Görbeháza

2 450

 

CS

 

Gyermely

 

2 503

3 528

 

 

 

Gyermely

1 436

 

 

 

 

Szomor

1 067

 

 

 

Gyöngyöspata

 

2 584

3 738

 

 

 

Gyöngyöspata

2 584

 

 

 

Gyönk

 

2 091

2 137

 

 

 

Gyönk

2 091

 

 

 

Gyulaháza

 

6 220

6 421

SZ

ÚT

 

Anarcs

1 910

 

CS

 

 

Gyulaháza

1 939

 

CS

 

 

Nyírkarász

2 371

 

CS

 

Hajdúszovát

 

3 146

3 146

SZ

ÚT

 

Hajdúszovát

3 146

 

CS

 

Hajós

 

5 457

6 445

 

 

 

Császártöltés

2 323

 

 

 

 

Hajós

3 134

 

 

 

Harkány

 

4 087

4 908

 

 

 

Harkány

4 087

 

 

 

Harta

 

3 275

3 983

 

 

 

Harta

3 275

 

 

 

Hegyfalu

 

2 649

2 653

 

ÚT

 

Hegyfalu

794

 

CS

 

 

Ölbő

733

 

CS

 

 

Pósfa

266

 

CS

 

 

Szeleste

671

 

CS

 

 

Zsédeny

185

 

CS

 

Héhalom

 

5 051

4 691

SZ

ÚT

 

Egyházasdengeleg

484

 

CS

 

 

Héhalom

967

 

CS

 

 

Kisbágyon

421

 

CS

 

 

Palotás

1 616

 

CS

 

 

Szirák

1 203

 

CS

 

Herceghalom

 

2 174

9 566

 

 

 

Herceghalom

2 174

 

 

 

Heréd

 

2 516

2 583

 

ÚT

 

Heréd

1 927

 

 

 

 

Nagykökényes

589

 

 

 

Hidasnémeti

 

1 732

2 130

 

 

 

Hernádszurdok

163

 

 

 

 

Hidasnémeti

1 134

 

CS

 

 

Tornyosnémeti

435

 

 

 

Himesháza

 

2 253

2 398

 

 

 

Görcsönydoboka

363

 

 

 

 

Himesháza

1 046

 

 

 

 

Székelyszabar

576

 

 

 

 

Szűr

268

 

 

 

Hodász

 

3 349

3 349

 

ÚT

 

Hodász

3 349

 

CS

 

Horpács

 

3423

4647

 

TF

 

Borsosberény

980

 

 

 

 

Horpács

172

 

 

 

 

Nagyoroszi

2143

 

 

 

 

Pusztaberki

128

 

 

 

Hort

 

3 657

4 336

 

 

 

Hort

3 657

 

 

 

Hosszúhetény

 

3 464

5 628

 

TF

 

Hosszúhetény

3 464

 

 

 

Hőgyész

 

2 904

2 978

 

 

 

Hőgyész

2 904

 

 

 

Hunyadfalva

 

5 227

5 227

 

 

 

Csataszög

311

 

 

 

 

Hunyadfalva

176

 

CS

 

 

Kőtelek

1 640

 

CS

 

 

Nagykörű

1 624

 

 

 

 

Tiszasüly

1 476

 

 

 

Igal

 

1 286

2 400

 

 

 

Igal

1 286

 

CS

 

Iregszemcse

 

2 692

2 692

 

ÚT

 

Iregszemcse

2 692

 

CS

 

Ivánc

 

2 474

2 520

 

ÚT

 

Csákánydoroszló

1 780

 

 

 

 

Ivánc

694

 

CS

 

Iváncsa

 

5 609

6 069

 

TF

 

Beloiannisz

1 049

 

 

 

 

Besnyő

1 737

 

 

 

 

Iváncsa

2 823

 

 

 

Ják

 

2 603

2 613

 

 

 

Ják

2 603

 

 

 

Jakabszállás

 

2 631

2 631

 

ÚT

 

Jakabszállás

2 631

 

CS

 

Jánoshalma

 

8 937

9 238

SZ

TF

 

Jánoshalma

8 937

 

CS

 

Jánosháza

 

3 943

4 257

SZ

TF

 

Duka

219

 

CS

 

 

Jánosháza

2 553

 

 

 

 

Karakó

188

 

CS

 

 

Kemenespálfa

396

 

CS

 

 

Kissomlyó

219

 

CS

 

 

Nemeskeresztúr

286

 

CS

 

Jánoshida

 

2 463

2 463

SZ

TF

 

Jánoshida

2 463

 

CS

 

Jászdózsa

 

2 188

2 188

 

ÚT

 

Jászdózsa

2 188

 

CS

 

Jászfényszaru

 

7 245

7 496

 

TF

 

Jászfényszaru

5 664

 

 

 

 

Pusztamonostor

1 581

 

CS

 

Jászkarajenő

 

2 724

2 724

 

ÚT

 

Jászkarajenő

2 724

 

CS

 

Jászladány

 

5 642

5 642

 

ÚT

 

Jászladány

5 642

 

CS

 

Jobbágyi

 

2 137

2 137

 

ÚT

 

Jobbágyi

2 137

 

CS

 

Kadarkút

 

2 516

2 916

 

ÚT

 

Kadarkút

2 516

 

CS

 

Kál

 

9 382

9 382

SZ

ÚT

 

Aldebrő

716

 

CS

 

 

Feldebrő

1 011

 

CS

 

 

Kál

3 506

 

CS

 

 

Kápolna

1 542

 

CS

 

 

Kompolt

2 021

 

CS

 

 

Tófalu

586

 

CS

 

Kállósemjén

 

3 600

4 403

 

TF

 

Kállósemjén

3 600

 

 

 

Kaposmérő

 

2 407

2 907

 

ÚT

 

Kaposmérő

2 407

 

CS

 

Kaposszekcső

 

2 624

2 871

 

 

 

Kaposszekcső

1 504

 

 

 

 

Vásárosdombó

1 120

 

 

 

Karácsond

 

3 028

3 028

 

ÚT

 

Karácsond

3 028

 

CS

 

Karád

 

3 161

3 311

SZ

ÚT

 

Karád

1 584

 

CS

 

 

Kötcse

481

 

CS

 

 

Nagycsepely

386

 

CS

 

 

Szólád

501

 

CS

 

 

Teleki

209

 

CS

 

Karancslapujtő

 

6 997

7 037

 

 

 

Karancsalja

1 557

 

 

 

 

Karancsberény

884

 

 

 

 

Karancskeszi

1 905

 

 

 

 

Karancslapujtő

2 651

 

 

 

Kaszaper

 

1990

2019

 

TF

 

Kaszaper

1990

 

CS

 

Katymár

 

2 060

2 060

SZ

ÚT

 

Katymár

2 060

 

CS

 

Kecel

 

8 687

8 721

SZ

 

 

Kecel

8 687

 

CS

 

Kelebia

 

2 600

2 751

SZ

ÚT

 

Kelebia

2 600

 

CS

 

Kemecse

 

4 792

4 868

 

TF

 

Kemecse

4 792

 

 

 

Kenderes

 

4 593

4 593

 

TF

 

Kenderes

4 593

 

CS

 

Kenézlő

 

2 732

3 588

 

TF

 

Györgytarló

547

 

 

 

 

Kenézlő

1 281

 

 

 

 

Viss

696

 

 

 

 

Zalkod

208

 

 

 

Kétegyháza

 

3 694

3 797

 

TF

 

Kétegyháza

3 694

 

CS

 

Királyszentistván

 

3 709

3 818

 

TF

 

Királyszentistván

471

 

 

 

 

Litér

2 127

 

 

 

 

Sóly

474

 

 

 

 

Vilonya

637

 

 

 

Kisbér

 

8 710

9 483

 

TF

 

Ászár

1 713

 

 

 

 

Bakonysárkány

1 012

 

CS

 

 

Kisbér

5 432

 

 

 

 

Vérteskethely

553

 

CS

 

Kiskunlacháza

 

8 855

9 540

 

TF

 

Kiskunlacháza

8 855

 

CS

 

Kisláng

 

2 516

2 686

 

ÚT

 

Kisláng

2 516

 

CS

 

Kisszállás

 

2 429

2 617

 

ÚT

 

Kisszállás

2 429

 

CS

 

Kocs

 

2 536

2 852

 

TF

 

Kocs

2 536

 

 

 

Kocsord

 

2 893

3 516

 

 

 

Kocsord

2 893

 

 

 

Komádi

 

5 579

6 092

 

 

 

Komádi

5 579

 

 

 

Kondoros

 

5 164

5 214

SZ

TF

 

Kondoros

5 164

 

CS

 

Konyár

 

2 145

2 145

 

ÚT

 

Konyár

2 145

 

CS

 

Kölcse

 

2 529

2 628

 

TF

 

Fülesd

446

 

 

 

 

Kölcse

1 360

 

 

 

 

Sonkád

723

 

 

 

Körösladány

 

4 661

5 180

SZ

TF

 

Körösladány

4 661

 

CS

 

Kunágota

 

5 138

5 617

SZ

TF

 

Almáskamarás

943

 

CS

 

 

Kunágota

2 769

 

CS

 

 

Nagykamarás

1 426

 

CS

 

Kunfehértó

 

2 121

2 121

 

ÚT

 

Kunfehértó

2 121

 

CS

 

Kunmadaras

 

5 559

7 712

 

TF

 

Kunmadaras

5 559

 

CS

 

Kunszentmiklós

 

8 515

8 954

 

TF

 

Kunszentmiklós

8 515

 

CS

 

Lábatlan

 

3 414

3 418

 

TF

 

Lábatlan

2 284

 

 

 

 

Nyergesújfalu

1 130

 

 

 

Lajoskomárom

 

4 485

4 485

SZ

ÚT

 

Dég

2 201

 

CS

 

 

Lajoskomárom

2 284

 

CS

 

Lakitelek

 

4 466

5 390

 

 

 

Lakitelek

4 466

 

 

 

Létavértes

 

7 098

7 931

 

TF

 

Létavértes

7 098

 

CS

 

Letenye

 

4 202

4 894

 

 

 

Letenye

4 202

 

 

 

Levelek

 

7 146

7 802

SZ

 

 

Besenyőd

681

 

 

 

 

Levelek

2 956

 

 

 

 

Magy

922

 

CS

 

 

Ófehértó

2 587

 

CS

 

Litke

 

2 673

2 914

 

 

 

Egyházasgerge

741

 

 

 

 

Ipolytarnóc

452

 

 

 

 

Litke

885

 

 

 

 

Mihálygerge

595

 

 

 

Lovászi

 

4 203

4 447

 

 

 

Csörnyeföld

420

 

 

 

 

Dobri

155

 

 

 

 

Kerkaszentkirály

228

 

 

 

 

Kerkateskánd

169

 

 

 

 

Lenti - Máhonfa

215

 

 

 

 

Lovászi

1 242

 

 

 

 

Muraszemenye

626

 

 

 

 

Szécsisziget

218

 

 

 

 

Tormafölde

323

 

 

 

 

Tornyiszentmiklós

607

 

 

 

Lőkösháza

 

3 910

3 988

 

TF

 

Kevermes

2 075

 

CS

 

 

Lőkösháza

1 835

 

CS

 

Madaras

 

2 924

2 924

SZ

ÚT

 

Madaras

2 924

 

CS

 

Magyarbánhegyes

 

2 335

2 751

SZ

ÚT

 

Magyarbánhegyes

2 335

 

CS

 

Mándok

 

4 247

4 904

 

TF

 

Mándok

4 247

 

CS

 

Máriapócs

 

2 155

3 745

 

 

 

Máriapócs

2 155

 

CS

 

Mátraterenye

 

3 597

4 347

 

 

 

Mátranovák

1 730

 

 

 

 

Mátraterenye

1 867

 

 

 

Máza

 

7 395

7 611

 

 

 

Györe

670

 

 

 

 

Izmény

491

 

 

 

 

Kárász

322

 

 

 

 

Köblény

214

 

 

 

 

Magyaregregy

733

 

 

 

 

Máza

1 222

 

 

 

 

Szalatnak

317

 

 

 

 

Szászvár

2 407

 

<