nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2003. (XII. 10.) KvVM rendelet
a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról
2008-05-16
infinity
2

19/2003. (XII. 10.) KvVM rendelet

a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (2) bekezdésének ab) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!