nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendelet
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
2008-05-16
2014-04-09
3

11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendelet

egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről1

Az épületek minőségének javítása érdekében – az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben – a következőket rendeljük:

1. § (1) A rendelet hatálya a lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületeket, személygépkocsi-tárolókat, igazgatási és irodaépületeket, szociális, egészségvédelmi, művelődési és oktatási épületeket, valamint ellátó és szolgáltató épületeket alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: épületszerkezet) és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenes jellegű épületeket alkotó, valamint az építési kísérletezési szerződés alapján kivitelezett épületeket alkotó – kísérlet tárgyát képező – épületszerkezetekre és termékekre.

2. § Az épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek tartós használatra rendelt dolgok.

3. § Az épületszerkezeteket és termékeket, valamint azok kötelező alkalmassági idejét, mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt (Ptk. 308. §) a rendelet melléklete tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelethez

Kötelező alkalmassági idő 10 év

Épületszerkezet

Termék

1. Teherbíróvá tett talajok

2.1 Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)

2 .Alapozási szerkezetek

2.2 Terméskövek és építőkövek

 

2.3 Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek (előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.)

3. Teherhordó vázak

3.1 Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda stb.)

 

3.2 Vázszerkezeti kötőelemek

4. Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: szerelt födémszerkezetek kivételével)

4.1 Égetett agyag vázkerámia födémelemek

 

4.2 Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezetielemek (födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák, födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek stb.)

 

4.3 Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek, trapézlemezek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.)

 

4.4 Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, födémpanel stb.)

 

4.5 Fa és falalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, födémpanelek stb.)

 

4.6 Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

 

4.7 Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, azbesztcementlemezek, műanyag, fém, gipsz stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

 

4.8 Födémszerkezeti kötőelemek

 

4.9 Hő-, pára és hangszigetelő anyagok, elemek

5. Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkül)

5.1 Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek

6. Függőleges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések, nyílászárók nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével)

6.1 Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)

 

6.2 Mészhomok falazóelemek

 

6.3 Terméskő és építőkő falazóelemek

 

6.4 Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek (falazóelemek és blokkok, kis- és nagy falpanelek, térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek stb.)

 

6.5 Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek (falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)

 

6.6 Falszerkezeti kötőelemek

 

6.7 Homlokzati hézagtömítő anyagok

 

6.8 Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek

7. Szellőzőkürtők kémények (béléselemek nélkül)

7.1. Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és szellőzőkürtő elemek

 

7.2 Fém és kerámia kéményelemek

 

7.3 Égetett agyag falazó elemek

8. Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések

8.1 Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek

 

8.2 Ragasztó és vegyi anyagok

9. Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek kivételével) vezetékek

9.1 Azbesztcement nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok

 

9.2 Kerámiacsövek és csőidomok

 

9.3 Acél és öntöttvas csövek és csőidomok

 

9.4 Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és aknaelemek

 

9.5 Műanyag csövek és csőidomok

 

9.6 Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, csappantyúk stb.)

10. Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények

10.1 Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek stb.

Kötelező alkalmassági idő 5 év

Épületszerkezet

Termék

1.Tetőhéjalások

1.1 Égetett agyag tetőfedő elemek (tetőcserép)

 

1.2 Azbesztcement tetőfedő elemek (pala, hullámpala)

 

1.3 Fémlemez tetőfedő elemek (horganyzott acéllemez, horganylemez, alulemez, műanyaggal bevont fémlemez)

 

1.4 Beton anyagú tetőfedő elemek (betoncserép)

 

1.5 Hőszigetelő lemezek, paplanok stb.

 

1.6 Páraszigetelő fóliák

 

1.7 Tetőkibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb.

2. Válaszfalak

2.1 Égetett agyag válaszfalelemek

 

2.2 Előregyártott vasbeton válaszfalpanelek

 

2.3 Gázszilikát válaszfalelemek

 

2.4 Gipsz és gipszperlit válaszfaleleme

 

2.5 Egyéb alapanyagú válaszfalelemek

 

2.6 Kombinált anyagú (könnyűszerkezetes) – szerelhető vagy táblás szerkezetű – válaszfalelemek

3. Csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés

3.1 Bitumenes vízszigetelő lemezek

 

3.3 Bevonatszigetelő anyagok

 

3.4 Tetőszigetelő habbevonatok

 

3.5 Ragasztóanyagok

 

3.6 Tető- és padlószerelvények (összefolyók, páraszellőzők stb.)

4. Nyílászáró szerkezetek

4.1 Fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró szerkezetek

 

4.2 Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, veretek stb.)

 

4.3 Üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek

 

4.4 Árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok

 

4.5 Beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő anyagok

5. Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek

5.1 Könnyűszerkezetes – általában kobminált anyagú – fal és födémszerkezeti elemek (fal-, födém- és tetőelemek; álmennyezeti elemek, építőelemek, kötőelemek, hőszigetelő anyagok, hézagtömítő anyagok stb.)

6. Csapadékvíz-elvezetés szerkezetei

6.1 Épületbádogos szerkezetek előregyártott elemei és szerelvényei horganyzott acéllemezből, horganylemezből, alulemezből, műanyagból és azbesztcementből

7. Vakolatok, burkolatok, felületképzések (a mázolás, a belső falfestés, a meszelés és a tapétázás kivételével)

7.1 Mázas és máztalan kerámia padló- és falburkoló lapok

 

7.2 Égetett agyag burkoló téglák

 

7.3 Cementkötésű padlóburkoló lapok

 

7.4 Építőkövek és burkolókövek

 

7.5 Műanyag padló- és falburkoló lemezek és szegélyprofilok

 

7.6 Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok

 

7.7 Azbesztcement burkoló lemezek

 

7.8 Fém burkoló lemezek és profilok

 

7.9 Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló elemek, profilok stb.)

 

7.10 Lakások padlószőnyegei

 

7.11 Üveg homlokzatburkoló elemek

 

7.12 Ragasztók és aljzatképző anyagok

 

7.13 Hőszigetelő műanyag vagy szilikát alapú homlokzati bevonatok

8. Szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek, berendezések

8.1 Acél, műanyag az azbesztcement nyomó- és lefolyócsövek, idomelemek és kötőelemek

 

8.2 Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók, kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók, bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.)

 

8.3 UNIMAG vizes blokk

 

8.4 Lakásbrendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő, fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, WC-csésze

 

8.5 Fűtési berendezési tárgyak (öntöttvas-, acéllemez- és alumínium radiátorok, konvektorok, hőtermelő berendezések, hőcserélők, melegvízkészítő berendezések, tágulási tartályok, hőmérséklet- szabályozók, gáztűzhelyek stb.)

 

8.6 Szemétledobó berendezésekhez tartozó csövek, idomok, a ki- és beöntőnyílások szerkezetei, tisztítőberendezések

9. Klíma- és szellőzőberendezések

9.1 Légcsatornarendszerek elemei (befúvó-, kifúvó- és elszívószerkezetek)

 

9.2 Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb.

 

9.3 Hangcsillapító berendezések

 

9.4 Levegőtisztító berendezések

10. Elektromos tápvezetékek, jelző vezetékek, hálózatok

10.1 Műanyag szigetlésű vezetékek

 

10.2 Védőcsövek és dobozok

 

10.3 Elosztó

 

10.4 Kapcsolók és csatlakozóaljak

 

10.5 Lámpatestek és foglalatok

 

10.6 Elektromos motorok

 

10.7 Felcsengető berendezések

 

10.8 Főelosztó berendezések és szintleágazó szekrények

 

10.9 Elektromos vízmelegítők és tűzhelyek

11. Villámvédelem

11.1 Felfogók, bevezetők és földelők

12. Felvonók

12.1 Személyfelvonó berendezések és tartozékaik

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!