nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2313/2003. (XII. 10.) Korm. határozat
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításának jóváhagyásáról
2003-12-10
infinity
1

2313/2003. (XII. 10.) Korm. határozat1

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezménynek, a Részes Államok Értekezlete harmadik ülésén, Genfben, 1995. szeptember 18–22. között III/1. számú határozatával elfogadott módosítását;

2. felkéri a miniszterelnököt az Egyezmény III/1. számú határozattal elfogadott módosítását jóváhagyó okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál, mint az Egyezmény letéteményesénél, a III/1. számú határozattal elfogadott módosítását jóváhagyó okiratot helyezze letétbe;

4. felkéri a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy gondoskodjon az Egyezmény III/1. számú határozattal elfogadott módosításának hatálybalépését követően annak kormányrendelettel történő kihirdetéséről.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!