nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1876. évi III. törvénycikk
Deák Ferencz emlékének törvénybe igtatásáról
1990-12-31
infinity
1

1876. évi III. törvénycikk

Deák Ferencz emlékének törvénybe igtatásáról

Deák Ferencz az isteni gondviselés változhatatlan végzése által az élők sorából elszólittatván, a törvényhozás elhatározta:

1. § Hogy Deák Ferencznek a haza körül hosszu évek során át szerzett érdemei törvénybe igtattassanak.

2. § Hogy a ministerium egy, az elhunythoz méltó emléknek az ország fővárosában, országos adakozás utján felállitása végett szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg.

3. § Hogy a tett intézkedésekről, azok eredményéről s az emlék ügyéről általában a ministerium által az országgyűlés mindkét házának minden év végén jelentés tétessék mindaddig, mig az emlék tettleg felállitva nem lesz.

4. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép s végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!