nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2004. (III. 10.) OGY határozat
a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről
2004-03-10
2011-10-06
1

11/2004. (III. 10.) OGY határozat

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről1

Az Országgyűlés

1. egyetért a Genfben, 2000. május 25-én kelt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás megerősítésével;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a Megállapodás megerősítéséről készült okiratot diplomáciai úton helyezze letétbe az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot a Megállapodás hatálybalépését követően.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!