nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
2012-06-11
2015-06-30
5
Jogszabály

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) kell fizetni.

(2) A díj mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.

(3)1 A díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) A díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

(5)2 Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

(6)3 A jogorvoslati eljárás díjának visszafizetésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén az Itv. 82. §-át, illetőleg 88. §-át kell alkalmazni.

2. § (1)4 A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2)5 A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, valamint a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 10 000 forint, amely összeget a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

3. §6 A rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1)7 Az 1. §-ban foglalt díj az ügyben eljáró, illetve az eljáró hatóságot irányító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – bevételét képezi.

(2)8 A 2. §-ban foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó, illetve a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – bevételét képezi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez9

A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai

A díjak mértéke forintban

1.

Gyártás engedélyezése

150 000

2.

Forgalmazás engedélyezése

150 000

3.

Javítási tevékenység engedélyezése

80 000

4.

Lőtér üzemeltetés engedélyezése

50 000

5.

Lőfegyver kiállítás engedélyezése

20 000

6.

Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
– 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig
– 26–50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig
– 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett
– lőszerelem tárolóhely

Nem kell a 6. sor szerinti díjat külön leróni, ha az 1–5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével

15 000

35 000

45 000

35 000

7.

Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása


2 000

8.

Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából


30 000

9.

Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként

– csak lőszer esetén

Határvámhivatal igazolása


4 500

2 000

3 000

10.

Lőfegyver tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával (a filmgyártási célú lőfegyver kivételével)


6 000

11.

Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba


3 000

12.

A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartásának engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)


2 000

13.

Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)

2 000

14.

Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása, meghosszabbítása

4 000

15.

Szervezetek lőfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként

3 000

16.

Színházi fegyver tartásának engedélyezése fegyverenként

2 000

17.

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése

2 000

18.

Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése lőfegyverenként

2 000

19.

Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés

3 000

20.

A lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló engedélyek cseréje, pótlása

4 000

21.

A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása
– 10 db lőfegyverig
– 11–25 db lőfegyverig
– 25 db lőfegyver fölött

2 500

4 500

7 000

22.

Filmgyártási célú lőfegyver behozatali, kiviteli, átszállítási, tartási engedélyezése esetén

– alapdíjként,

továbbá

– lőfegyverenként

13 000

2 000

23.

Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)

10 000

2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez10

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási számla száma

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

10023002-01451722-00000000

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!