nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet
az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről
2007-08-13
2017-07-01
3
Jogszabály

133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet

az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről1

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a GET 50. §-ában és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. §-a (3) bekezdésének ba) pontjában foglaltak végrehajtására – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Értelmező rendelkezések a Bt. 20. § (3) bekezdésében meghatározott fogalmakhoz:

1. A közüzemi nagykereskedő által 1996. novemberben kötött hosszú távú szerződés alapján vásárolt földgáz számlával igazolt átlagára, 2003-ban a viszonteladói átlagár (P):

a) 2003. évben a viszonteladói átlagár, azaz 2003. október 15-től 1,028 Ft/MJ,

b) 2004. évtől a tárgynegyedévre (naptári negyedév) érvényes USD/em3-ben kifejezett átlagárnak és a tárgyhónapban a Magyar Nemzeti Bank által közzétett Ft/USD deviza középárfolyamok havi számtani átlagának a szorzata (hőértékre átszámítva).

2. A hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban: (A) 0,301 Ft/MJ

2. § (1)2 Abban az esetben, ha a közüzemi nagykereskedőt a GET 50. §-a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott befizetési kötelezettség terheli, az Energiaár-kompenzációs befizetés előirányzatba (a továbbiakban: Energiaár-befizetés) befizetendő összeget a következők szerint kell kiszámítani:

 

10

 

 

 

ĺ

(iek–irk)*Mk+(ie11–ir11)*M11+ (ie12–ir12)*M12

 

k–1

 

 

 

ahol

 

 

 

k

=

az év hónapjainak sorszáma,

 

irk

=

az adott hónap tény import ára (Ft/m3),

 

ir11

=

november hónap várható import ára (Ft/m3),

 

ir12

=

december hónap várható import ára (Ft/m3),

 

iek

=

az adott hónapban az értékesítési árban elismert import ára (Ft/m3),

 

ie11

=

november hónapban az értékesítési árban elismert import ára (Ft/m3),

 

ie12

=

december hónapban az értékesítési árban elismert import ára (Ft/m3),

 

Mk

=

a közüzemi nagykereskedő által az adott hónapban a közüzemi szolgáltatók és a szállítóvezetéki fogyasztók részére értékesített mennyiség (m3),

 

M11

=

a közüzemi nagykereskedő által november hónapban a közüzemi szolgáltatók és szállítóvezetéki fogyasztók részére várhatóan értékesítésre kerülő mennyiség (m3),

 

M12

=

a közüzemi nagykereskedő által december hónapban a közüzemi szolgáltatók és szállítóvezetéki fogyasztók részére várhatóan értékesítésre kerülő mennyiség (m3),

(2)3 A GET 50. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján az Energiaár-befizetésbe befizetett és elszámolt hozzájárulás a közüzemi nagykereskedő vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, elismert ráfordítás az árszabályozásban figyelembevételre kerül.

3. § (1)4 A bányavállalkozó az e rendeletben foglaltak figyelembevételével a Bt. 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott összeget a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint havonta utalja át a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (MBFH) a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513- 00000000 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára.

(2)5 Az MBFH a befolyt bányajáradék Bt. 20. §-ának (4) bekezdésében meghatározott részét a számlakivonat beérkezésétől számított 3 banki napon belül átutalja a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 01031764-00000000 számú „Energiaár-kompenzációs befizetés előirányzat bevétel” számlára.

(3)6 A közüzemi nagykereskedő a GET 50. §-a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott befizetési kötelezettség alapján fizetendő összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031764-00000000 számú „Energiaár-kompenzációs befizetés előirányzat bevétel” számlára utalja át.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről szóló 51/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet, valamint a hatósági energiaárakkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.) GKM rendelet 3. §-a.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!