nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2235/2004. (IX. 22.) Korm. határozat
a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” Részes Felei Konferenciájának ülésein való magyar részvételről
2004-09-22
infinity
1

2235/2004. (IX. 22.) Korm. határozat1

a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” Részes Felei Konferenciájának ülésein való magyar részvételről

A Kormány

1. hozzájárul ahhoz, hogy az Egyezmény Részes Felei Konferenciájának ülésein, amelyeken való részvételhez kormányfelhatalmazás szükséges, a Kormány képviseletében küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazza a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy az Egyezmény Részes Felei Konferenciájának kormányfelhatalmazást igénylő ülésein résztvevő magyar küldöttség vezetőjét és tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az esetenkénti kijelölést követően a meghatalmazó okiratot adja ki.

A miniszterelnök helyett:

Gyurcsány Ferenc s. k.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!