nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2005. évi XXXIX. törvény
„Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb városról
2005-06-12
infinity
1

2005. évi XXXIX.
törvény

„Civitas Fortissima” – Balassagyarmat,
a legbátrabb városról1

Az Országgyűlés fejet hajt Balassagyarmat lakóinak és védőinek az 1919-es támadás idején a város hősies védelmében tanúsított bátor magatartása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés Balassagyarmat védőinek tántoríthatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja.

2. § Az Országgyűlés Balassagyarmat városnak a „Legbátrabb Város” („Civitas Fortissima”) címet adományozza.

3. § Balassagyarmat város címere a „Civitas Fortissima” jelszóval egészül ki.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!