nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
2008-05-16
2016-01-01
2

278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő
munkavállaló élelmezési költségtérítéséről1

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és velük munkaviszonyban álló munkavállalóra, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

2. § (1) A kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.

(2) A napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

3. § (1) Átalányként a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg.

(2) A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

4. § (1) Nem számolható el napidíj

a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el,

b) ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

(2) Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell.

5. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2)2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!