nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017(VII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-15 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017(VII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                 

1. §

Helyi népszavazást Járdánháza település választópolgárainak 25 %-a kezdeményezhet.


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001.(IV.18.) számú önkormányzati rendeletet.


                        Kovács Gábor                                                          Dr. Tóth Rita

                         polgármester                                                              jegyző


Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. július 14. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2017. július 14.

                                                                                                     Dr. Tóth Rita 

                              jegyző                                                                


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!