nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 6/2017 (III.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-01 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 6/2017 (III.14..) önkormányzati rendelete
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III. 14.) számú rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (III. 14.) számú rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének  szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről


Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


 1. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés.
 2. kérelmezők: a hivatali helyiségben és azon kívül, valamint a hivatali munkaidőn belül és azon kívül tartandó anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
 3. hivatali helyiség: Mikepércs Községi Önkormányzat Mikepércs, Óvoda u. 3. sz. alatti Házasságkötő Terme, valamint a Wass Albert Kultúrház  Mikepércs, Kossuth u. 1/a sz. alatti Nagyterme
 4. hivatali munkaidő: Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 03.) számú rendeletének 6. számú mellékletének 18.1. pontja szerinti  munkaidő

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események

2.§


 1. Mikepércs Községi Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi események megtartásához a hivatali helyiséget.


 1. Kérelemre az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségen kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható a házasságkötés méltósága.


 1. Nem felel meg a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény céljára az az hely, ahol
 1. veszélybe kerülhet a jelenlévők élete, egészsége, testi épsége,
 2. a zavaró időjárási tényezők nem küszöbölhetők ki  (pl. eső, szél, hideg)
 3. a helyiség nagysága, vagy akusztikája miatt az anyakönyvi esemény hangosítás nélkül nem tartható meg, és ehhez a technikai feltételek nem adottak.
 4. az anyakönyvi eseményhez szükséges, az alkalomhoz megfelelő állapotban levő bútorok, kiegészítő kellékek nem biztosítottak.


 1. Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény az alábbi időpontokban engedélyezhető:
 1. pénteken 14,00 és 18,30 óra között,
 2. szombaton 10,00 és 18,30 óra között.


 1. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért fizetendő többletszolgáltatási díj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események

 1. §


 1. A kérelmező írásbeli kérelme alapján hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az alábbi időpontokban engedélyezhető:
 1. pénteken 14,00 és 18,30 óra között,
 2. szombaton 10,00 és 18,30 óra között.


 1. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményért fizetendő többletszolgáltatási díj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A többletszolgáltatási díj megfizetésének módja

4.§


 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napig.
 2. Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a kérelmező írásbeli kérelme alapján a Polgármesteri Hivatal visszafizeti.   

Az anyakönyvvezető díjazása

5.§


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.


Záró rendelkezések

6.§


 1. Ez a rendelet 2017. március 16-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. március 16. napján indult ügyekben kell alkalmazni.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn túli házasságkötés esetén fizetendő díjról, illetve az egyéb családi események szolgáltatási díjáról szóló  6/2011. (V. 02.) számú rendelete.


Mikepércs, 2017. március 14.Tímár Zoltán                                                                                      Dr. Vántus Tamás

polgármester                                                                                                jegyző


Alaprendelet kihirdetve: 2017. március 14-én.

Az alaprendeletet módosító 18/2017. (IX.29.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 29-én.


                                                                                                        dr.Vántus Tamás s.k.

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
6-2017-anyakönyvi rendelet- 1. sz melléklet
208.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!