nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IX.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-15 -tól
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IX.14.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Bakonyoszlop Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. §-ában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Helyi népszavazást a bakonyoszlopi választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.


2. §  Jelen  rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                            Wolf Ferenc  sk.                                                 Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                            polgármester                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!