nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-26 - 2019-02-21
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában levő épületek, helyiségek bérbeadására, bérleti díjának megállapítására.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények:

a) Községháza 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.

b) Andrássy Mária Közösségi Ház 8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy Zs. u. 257-258.

c) Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.

d) Háziorvosi rendelő 8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2.

e) Önkormányzati telephely 8647 Balatonmáriafürdő, Vasút tér 4.

f) Központi strand büfé 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.

g) Hajóállomási strand kölcsönző épület 8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány

h) Hullám utcai strandbüfé 8647 Balatonmáriafürdő, Hullám utca


A létesítmények használatáért fizetendő díjak


2. § (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes épületek és helyiségeinek esetenkénti terem- és helyiségbérleti díját a rendelet 1. melléklete állapítja meg.


(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.


(3) Jelen rendelet (2) bekezdés  e) pontjában meghatározott helyszín esetében az Önkormányzat díjmentesen biztosíthatja az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó telephelyezés lehetőségét, parkolás és anyagtárolás céljából történő igénybevételt, azon vállalkozások részére, akik az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban állnak.


(4) Jelen rendelet (2) bekezdés f) –h) pontjában meghatározott helyszínek esetében a teljes épület bérbeadása pályázat útján történik. A pályázati eljárás egyedi hirdetmény közzétételével indul. A pályázat minden esetben a Képviselő-testület által egyedileg megállapított kiinduló licit induló összegének és a pályázati feltételek meghatározásával indul.


(5)  Az  1/A. melléklet 2.) pontjában meghatározott helyszín esetében a bérbeadás  pályázat útján történik. A pályázat kiírása az 1/A. melléklet 2.) pontjában megállapított kiinduló licit induló összegének és a pályázati feltételek meghatározásával indul.A helyiségbérleti szerződés


3. § (1) A helyiségbérlet esetében a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás megkötése szükséges.


(2) Az igénybevétel, rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, annak elengedéséről, egyedi elbírálás alapján az intézményvezető javaslata figyelembe vételével a polgármester dönt.


(3) A balatonmáriafürdői székhellyel rendelkező bejegyzett, vagy Balatonmáriafürdőn aktív tevékenységet végző civil szervezetetek, egyesületek, egyéb szerveződések részére Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a helyiséghasználatot.
Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.                      Galácz György                                                                          Mestyán Valéria

                       polgármester                                                                           címzetes  főjegyző
Záradék:

A rendelet 2018. április 25. napján kihirdetve.Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Bérleti díjak
361.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!