nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontja, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


 1. A talajterhelési díjjal kapcsolatos befizetési szabályok


1. §


A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó, és a Ktdtv. 21/A. § (1) bekezdése alapján megállapított talajterhelési díjat a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 12033007-01499804-01100001 számú talajterhelési díj számla javára fizeti meg.


 1. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási szabályok


2. §


 1. Az önkormányzati adóhatóság részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról.
 2. A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
 3. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.


 1. Díjkedvezmények, mentességek


3. §


 1. A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, akinek az ingatlana közelében nincs kiépített gerincvezeték és emiatt nincs lehetőség a rácsatlakozás kiépítésére.
 2. A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, akinek az ingatlan közelében van kiépített gerincvezeték, de az ingatlan terepviszonyai nem teszik lehetővé a gerincvezetékre történő biztonságos rácsatlakozást és ezt az engedélyező szerv igazolja.
 3. A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, akinek az ingatlanán kizárólag kerti vízvételi lehetőség (kerti csap) található, és a családi házban, lakásban nincs fürdőszoba, vízöblítéses WC, illetve egyéb kiépített vezetékes vízvételi lehetőség.
 4.  A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki a bevallás tárgyát képező év december 31. napjáig betölti a 80. életévét és egyedülálló.
 5. 50 %-os talajterhelési díjkedvezményben részesül az a lakossági kibocsátó, akinek a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 5 m3 –t, és időskorúak járadékában, vagy ápolási díjban részesül.
 6. A bevalláshoz mellékelni kel a (5) bekezdésben meghatározott ellátás megállapításáról szóló    

           határozat másolatát.


 1. Záró rendelkezések

4. §


A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

5. §


Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 13/2004. (VIII. 30.) rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!