nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-23 - 2019-12-31
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.22.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi illetményalapról

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


Illetményalap mértéke


2. §


A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 46.380.- Ft.


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2019. január 1. naptól 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2019. január 21.


Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve:

Sármellék, 2019. január 22.                                                                        Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!