nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-31 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 12/2013.(XII.30.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §.


Hatályát veszti Csibrák Község Önkormányzatának a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 12/2013.(XII.30.) számú rendelete.


  1. §.


(1)  Ez a rendelet  2016. december 31-én  lép hatályba.


  1.  Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. november  22. napján tartott ülésén alkotta meg.

                     

                             

                             Kardos János                                           Horváthné Tóth Valéria

                               Polgármester                                                        JegyzőZ á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák, 2016. november 25.              Horváthné Tóth Valéria

                                                                            Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!