nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.)rendelet módosításáról.


Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése a.pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)8.pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben (továbbiakban:Gyvt.) 18.§.(1)-(2)bek, 29.§.(1)-(2)bek., további 131.§.(1)bek. foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 10/2004.(VII.10.)rendelet 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép:2.§ Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti az 3/2019.(III.29.)önkormányzati rendelet.
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                       Csoboth Tamás

                jegyző                                                                                polgármester

A rendelet 2020. február 18. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2020. február 18.
                                                                                   Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
79.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!