nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.12.) rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2017-03-26
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.12.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


  1. §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


(1) Kiadási- bevételi előirányzatok módosítása


  1. Többletbevétel történő módosítások


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

Bevételi előirányzat emelkedés:

          - Mük. célú. támogatás                                                                               27 861 e Ft

          - Szolgáltatások ellenértéke                                                                          4 437 e Ft


POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében

          - Mük. célú. támogatás                                                                               3 833,8 e Ft


ÓVODA költségvetésében

          - Mük. célú. támogatás                                                                                    150 e Ft


MESZI költségvetésében

          - Finanszírozási bevétel                                                                                1 565 e Ft


Bevételi ei. növekmény összesen:                                              37 846,8 e Ft


Kiadási előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZATNÁL

- Beruházási célú kiadás                                                                             8 594 e Ft

          - Dologi kiadások                                                                                     13 993 e Ft

          - Személyi kiadások                                                                                    8 313 e Ft

          - Járulékok                                                                                                   1 398 e Ft


POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL

          - Kieg. gyermekvédelmi támog.                                                              3 833,8 e Ft


ÓVODÁNÁL

            - Dologi kiadások                                                                                          150 e Ft


MESZI-NÉL

            - ÁFA befizetés                                                                                           1 565 e Ft

Kiadási ei. növekmény összesen:                                         37 846,8 e Ft


  1. Tartalékalap terhére történő módosítások


Kiadási előirányzat csökkenés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Tartalékalap                                                                                           46 982 e Ft


Kiadási ei. csökkenés összesen:                                                        46 982 e Ft


Kiadási előirányzat növekedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Beruházási célú kiadások                                                                      42 341 e Ft

          - Dologi kiadások                                                                                      3 076 e Ft

- Finanszírozási kiadások                                                                           1 565 e Ft


Kiadási ei. növekedés összesen                                                                             46 982 e Ft


  1. Finanszírozási műveletek miatti módosítás


Bevételi előirányzat növekedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Finanszírozási bevételek                                                                       60 000 e Ft


Bevételi ei. növekmény összesen:                                              60 000 e Ft


Kiadási előirányzat növekedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

            - Finanszírozási kiadások                                                                       45 000 e Ft

            - Tartalékalap                                                                                         15 000 e Ft


Kiadási ei. növekmény összesen:                                         60 000 e Ft


  1. Előző évi maradvány terhére történő mód.


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

Bevételi előirányzat csökkenés

          - Előző évi maradvány                                                                         18 332 e Ft

Kiadási előirányzat csökkenés

          - Tartalékalap                                                                                        18 332 e Ft


(2)  Az elrendelt előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésben átvezetendők.


(3) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.         Majoros János                                                                                   Tóth Ábel

          polgármester                                                                                        jegyző         


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!