nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heves Megye Közgyűlésének 4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-26 -tól
Heves Megye Közgyűlésének 4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-rében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített beszámolóját a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2018. évi tényleges bevétel              553 952 553 Ft

                         2018. évi tényleges kiadás               491 364 403 Ft.


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. december 31. nappal a következő részesedésekkel rendelkezett gazdasági társaságokban:


Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%


Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%


Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%


            Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft (a könyvekben ’0’ értékkel)

            Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

             Szavazat mértéke: 133 szavazat


2. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
170.69 KB
2. melléklet
140 KB
3. melléklet
197.19 KB
4. melléklet
268.71 KB
5. melléklet
82.83 KB
6. melléklet
156.86 KB
7. melléklet
101.78 KB
8. melléklet
153.02 KB
9. melléklet
81.68 KB
10. melléklet
231.01 KB
11. melléklet
100.81 KB
12. melléklet
108.39 KB
13. melléklet
112.11 KB
14. melléklet
268.18 KB
15. melléklet
130.12 KB
16. melléklet
109.38 KB
17. melléklet
111.45 KB
18. melléklet
141 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!