nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.16.) rendelete
Hatályos:2015-04-17 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.16.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
    a) bevételi főösszegét    187.735 e Ft-ban
    b) kiadási főösszegét    184.073 e Ft-ban

    állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát 3.395 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 1.920 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 1.475 e Ft szabad felhasználású pénzmaradvány, amely számlatartozások kiegyenlítésére fordítandó.


3.§


(1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. és 2.  mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 3. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati vagyon alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája bevételi és kiadási főösszegének előirányzatonkénti részletezését, pénzmaradvány-elszámolását, mérlegét és vagyonát a 12/A-12/F. mellékletek tartalmazzák.


4.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2015. április 16.


Dr. Kiss Tamás
aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
169.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!