nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-02 - 2016-06-03
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
                Iszák Tibor s.k.                                                                           Szabó István s.k.

                 Polgármester                                                                                  Jegyző

           
Záradék:


E rendelet kihirdetésének napja: 2016. június 1.Szabó István s.k.

JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
252.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!